Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Štěpána (Kouřim, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Štěpána (Kouřim, Česko)
  Jiné jménoChrám sv. Štěpána (Kouřim, Česko)
  Kostel sv. Štěpána v Kouřimi
  Místo Kouřim (Česko)
  Vznik1260 - přibližné datum stavby kostela
  Události1581 - pozdně gotická úprava kostela
  1877 - restaurování kostela
  1908 - dokončena novogotická úprava kostela
  Osobnosti Přemysl Otakar II. - český král
  Schulz, Josef, - architekt
  Hilbert, Kamil, - architekt
  Hellich, Josef Vojtěch, - malíř
  URLhttp://www.kostelkourim.cz/
  PopisV jihovýchodním rohu historického náměstí. - Původně zde snad stával románský kostel, raně gotický děkanský kostel postaven patrně okolo r. 1260 královskou stavební hutí z přímého popudu krále Přemysla Otakara II. V l. 1370-1380 přistavěna jižní kaple (dnešní sakristie) a zřízeny sanktuáře. V r. 1581 pozdně goticky upraven. Po požárech v l. 1659 a 1670 obnoven v l. 1707-1741, přitom věže o jedno patro sníženy a zastřešeny cibulovitými báněmi. V l. 1836 a 1876-1877 kostel restauroval Josef Schulz (uboural mladší předsíně a nově zastřešit věže), v l. 1903-1905 a v r. 1908 upraven pseudogoticky podle plánů Karla Hilberta. - Kostel je trojlodní bazilika, presbytář i boční lodi uzavřeny pětibokými chóry. Po jižní straně trojlodí gotická pětiboce uzavřená kaple, dnes sakristie, za jejím závěrem šnekovité schodiště. Po stranách presbytáře dvě mohutné hranolové věže. Západní průčelí upraveno novogoticky, hlavní portál s částečně původním raně gotickým ostěním. V severní lodi dvě dvoudílná, bohatě profilovaná okna a pozdně románský portál z doby okolo r. 1260-1270 s polosloupky a hlavicemi zdobenými listovím. V přízemí severní věže kruhové okno s profilovaným ostěním. V jižní straně novogotický portál a široká trojdílná okna ze 16. stol. Presbytář s hrotitými okny s kružbami, zevně s původními opěráky, boční stěny doplněny opěráky později. Sakristie s úzkými gotickými okny a s původním pravoúhlým odstupňovaným portálem s původními dveřmi. Trojlodí a presbytář sklenuty křížovými žebrovými klenbami na příporách a konzolách, presbytář v závěru paprsčitě (rostlinná výzdoba patek a konzol sádrová, pseudogotická). Po obou stranách presbytáře po devíti raně gotických kamenných sediliích s trojlistými arkádami na sloupcích, po pravé straně dvoudílné sedile s lomeným obloukem a trojlistou kružbou, vlevo výklenkový sanktuář z doby okolo r. 1380 a arkýřové pastoforium z doby okolo r. 1400. Sakristie sklenuta jedním polem křížové žebrové klenby, v závěru paprsčitě. Na západní straně pozdně gotická kruchta z počátku 16. stol., upravená koncem 19. stol. - Pod zvýšeným presbytářem osmiboká krypta (dnes kaple sv. Kateřiny) z l. 1260-1270, sklenutá hvězdicovou žebrovou klenbou na středový osmidílný svazkový pilíř (listová výzdoba pseudogotická). V kapli dochovány malby z doby okolo r. 1410 (v klenbě 24 andělů hraje na dobové hudební nástroje, na stěnách výjevy ze života sv. Kateřiny a Ukřižování s truchlící Pannou Marií a sv. Janem Evangelistou), v tzv. krásném slohu; obnoveny v l. 2000-2006. - Původní gotické malby v lodi kostela zabíleny, barevná okna a nástěnná dekorace jsou od Františka Urbana z r. 1905. - Zařízení: převážně pseudogotické z r. 1905. Hlavní oltář a dva boční oltáře podle návrhu Jana Kastnera. Renesanční epitaf Jana Lána z Varvažova z r. 1598; obraz sv. Štěpána od J. Hellicha z r. 1856; barokní lavice; cínová křtitelnice přelita r. 1734. V kryptě upravený barokní výklenkový oltářík se sochami sv. Kateřiny, sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Rozálie. V kostele bývala románská kazatelna (původně patrně z některého hradištního kostela), její součástí bylo sousoší lvů, tzv. Kouřimští lvi (originál v lapidáriu Národního muzea v Praze). - Zevně ve zdi kostela osazeno 16 renesančních náhrobků bohatých měšťanů nebo nižší šlechty ze 16. a 17. stol., původně v podlaze uvnitř kostela (např. náhrobky manželů Pirynových a jejich dětí z l. 1600-1614, Kateřiny Hrabalové z r. 1582, Jana Bakaláře a neznámé měšťanky s růží, Anny Kožešnice z r. 1602 a manželů Polentových z l. 1615 a 1619). Prostý kamenný kvádr při východní zdi kněžiště označuje hromadný hrob vojáků padlých v bitvě u Kolína. Kříž na schodišti jižní věže údajně označuje náhrobek kouřimského kata.
  Klíč.slovakostely * krypty * kaple * náhrobky * nástěnné malby * fresky * románský sloh * gotika * krásný sloh * renesance * baroko * novogotika
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 121-123.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 3. Praha: Libri, 1998, s. 113.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2010-07-09]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kourim/hrbitovni-kostel-nejsvetejsi-trojice.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (2) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (19) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.