Počet záznamů: 1  

Klášter bosých augustiniánů (Lysá nad Labem, Česko)

 1. Jméno korporaceKlášter bosých augustiniánů (Lysá nad Labem, Česko)
  Jiné jménoKlášter augustiniánů (Lysá nad Labem, Česko)
  Klášter augustiniánů v Lysé nad Labem
  Augustiniánský klášter (Lysá nad Labem, Česko)
  Augustiniánský klášter v Lysé nad Labem
  Klášter bosých augustiniánů sv. Jana Nepomuckého
  Conventus Lissensis
  Conventus S. Joannis Nepomucensis ff. Eremitarum Discalceatorum Ordo S. P. Augustini Lissae
  Konvent bosých augustiniánů sv. Jana Nepomuckého a Desideria
  Místo Lysá nad Labem (Česko), Zámecká 6/13
  Vznik1355 - pravděpodobné datum založení augustiniánského kláštera
  Události1741 - dokončena stavba nového barokního kláštera
  Zánik1812 - definitivní konec kláštera
  Osobnosti Sporck, František Antonín - majitel panství Lysá na Labem
  Lurago, Anselmo - barokní stavitel
  PopisJižně od zámku. - Původně zde (při hradu) stávala rotunda sv. Desideria připomínaná již r. 1244. V r. 1355 postoupila Anna Svidnická lyskou faru augustiniánskému klášteru na Karlově v Praze, který v Lysé zřídil klášter s pěti řeholníky. K rotundě byl přistavěn gotický kostel Narození Panny Marie. Během husitských válek byl klášter patrně r. 1421 pobořen, obnoven až za hraběte Františka Antonína Šporka. V r. 1704 byla ke klášteru přistavěna loretánská kaple a pro 6 řeholníků nízké obydlí. Podle plánů P. Amanda vystavěl v l. 1731-1741 Bartolomeo Scotti (polír J. Grindl) na místě starší stavby barokní klášter. R. 1737 byla zbořena kaple sv. Desideria a r. 1739 kostel Panny Marie, na jejich místě postavil Alselmo Lurago (a polír J. Jihlavec) v l. 1740-1741 nový kostel Panny Marie. Josefínskému rušení klášterů z r. 1781 lyský klášter nepodlehl, nesměl ale přijímat nové členy. Zrušen byl až dekretem ze 17.10.1811, definitivně r. 1812. Budova augustiniánského kláštera i s loretánskou kaplí byla r. 1821 vrácena donátorovi, hraběti F. A. Šporkovi. Byla užívána jako úřednický dům s kancelářemi a byty, kostel byl přeměněn na kontribuční sýpku. Koncem 19. stol. bylo pseudorenesančně upraveno jižní průčelí kláštera, kostel Panny Marie byl v r. 1891 zbořen (v západním křídle kláštera zachována část jeho lodi). Na uvolněném prostranství byl zřízen velký dvůr a postaveny konírny. Poslední majitelky panství, princezna Thurn Taxis a Marie hraběnka Černínová, prodaly r. 1939 bývalý klášter (spolu ze zámkem ) Protektorátu Čechy a Morava. - Bývalý klášter tvoří dnes čtyřkřídlá budova okolo obdélného nádvoří. Jižní průčelí jižního traktu jednopatrové, se třemi mohutnými dvoupatrovými rizality, východní křídlo dvoupatrové, severní křídlo přízemní (původní ambit se zazděnými nádvorními arkádami) s pseudorenesanční bránou uprostřed, západní křídlo na místě zbořeného kostela je přízemní. Na štítech umístěny barokní sochy augustiniánských světců a andělů, z doby okolo r. 1738, snad z dílny J. A. Quitainera. - Po druhé světové válce byl v bývalém klášteře umístěn domov válečných invalidů, později internát pro zednické učiliště, potom získalo budovy ministerstvo národní obrany. Po odchodu vojáků bylo v prostorách kláštera technické zázemí a byty zaměstnanců domova důchodců (umístěn ve vedlejší budově zámku). V l. 1995-2001 byl bývalý klášter rekonstruován, všechny prostory postupně získává pobočka Okresního archivu Nymburk.
  Klíč.slovakláštery * zaniklé kláštery * klášterní kostely * augustiniáni * kaple * rotundy * sýpky * románský sloh * gotika * baroko * novorenesance
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 334-336.
  KOŘÍNKOVÁ, Marie. Barokní Lysá. Nymburk: Vega-L, 2007, s. [12-13].
  Město Lysá: Lysatour [online]. [cit. 2007-09-07]. Dostupné z: http://tour.mestolysa.cz.
  Státní oblastní archiv Nymburk se sídlem v Lys n. L. [online]. c2004. [cit. 2009-02-04]. Dostupné z: http://www.soapraha.cz/nymburk/.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (12) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1