Počet záznamů: 1  

Jenštejn (hrad)

 1. Jméno korporaceJenštejn (hrad)
  Místo Jenštejn (Česko)
  Události1368 - první zmínka o hradu
  1977 - zřícenina Jenštejna zpřístupněna veřejnosti
  Osobnosti Jan z Jenštejna - pražský arcibiskup; majitel hradu
  Morgan, Jess - muzejník, archeolog, spisovatel
  PopisNa skalnatém ostrohu v úzkém údolí potoka. V historii nazýván též Jenčův kámen, Jencestein, na Müllerově mapě z r. 1720 též Ieschtein. - Byl založen v první polovině 14. stol. dvorským místosudím Jenčíkem z Janovic, z té doby pochází spodní část jeho věže. První písemná zmínka o hradu je z r. 1368, tehdy jej koupil notář Královské komory a věrný dvořan Karla IV. Pavel z Vlašimi, od té doby se již psal "z Jenštejna". Za jeho vlastnictví byl hrad dostavěn. Pavlův syn, třetí pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, užíval hradu jako oblíbeného sídla, pro spory s králem Václavem IV. mu byl hrad zabaven. Potom se majitelé hradu rychle střídali (např. ve 30. l. 15. stol. Aleš Škopek z Dubé, po r. 1502 Ojířové z Očedělic, r. 1521 nejvyšší kancléř království Českého Ladislav ze Šternberka na Bechyni, po r. 1526 Hrušovští z Hrušova, v l. 1541-1560 Hrzánové z Harasova). - Jednalo se o tzv. vodní hrad, z jižní strany byl chráněn rybníkem, z ostatních příkopem vytesaným ve skále, který byl napouštěn vodou z rybníka. Vystavěn byl na půdorysu nepravidelného lichoběžníka, obrácen širší stranou ke vstupu. Za přestavby byla vysoká válcová věž, dnes již nejzachovalejší část zříceniny, přiléhající na jihovýchodě k hradbě, snesena k přízemí (část z hladkých pískovcových kvádrů) a znovu vybudována ze střídavě bosovaných kvádrů, čímž je stavba ojedinělá mezi hrady doby Karla IV. Hlavním prostorem věže bylo druhé patro s kaplí (zaujímala celé toto patro věže, sklenuta křížovou klenbou a s malým polygonálním presbytářem zahloubeným v síle zdi), z něj vedlo vřetenové schodiště do třetího patra, zabudované také v síle zdi. Ve čtvrtém patře je zazděný portál se zkoseným ostěním a se segmentovým překladem, který patrně vedl do dřevěného arkýře, je zároveň dokladem souvislosti s dvorskou hutí. Při přestavbě byla také zvýšena hradební zeď a na jižní straně vybudován nový palác (namísto původního na západní straně). Z něho zůstala zachována jen část nádvorní zdi. Z pavlače byl přes padací můstek přístup do druhého patra věže a po dřevěné pavlači na hradební ochoz. Během přestavby byla také východně od věže zřízena vstupní brána s profilovaným ostěním, vedoucí na vysoko položené nádvoří. Přes hluboký parkán (později zastavěný) vedl padací most, jeho rám byl z bosovaného zdiva. Vpravo přiléhala k bráně obytná budova, tvořila patrně součást staveb obklopujících souvisle ze tří stran nádvoří. Přestože byl Jenštejn nevelký a málo důležitý hrad, jeví se v provedení stavby snaha docílit monumentálního vzhledu vytvořením větších optických celků i tím, že na válcové části věže je místy uplatněn typický prvek hradů a falcí 12. stol., bosované zdivo, které mělo i malému opevněnému sídlu dodat dojem nedobytné mohutnosti a síly. - Od Jana Dobřichovského z Dobřichova koupil v r. 1568 zadlužený Jenštejn Ladislav starší z Lobkovic, převod však nebyl zapsán do zemských desek. Po smrti Dobřichovského v r. 1583 zabrala hrad (v té době označován jako zámek) bez ohledu na Lobkovicova práva pro dlužné pokuty Dobřichovského česká komora a připojila jej ke komornímu panství Brandýs nad Labem. Od té doby patrně hrad nebyl obýván a chátral. O opravě snad ještě okolo r. 1597 uvažoval Jindřich Homut na Radonicích, patrně k ní však nedošlo. V r. 1608 je Jenštejn uváděn jako "zámek starý a zpustlý". V 19. a na počátku 20. stol. sloužila zřícenina za obydlí i hospodářské zařízení venkovské chudiny. Zříceného zdiva bylo použito jako stavebního materiálu k stavbě domků v prostorách hradu. Když stav horní části věže ohrožoval sousední budovy, bylo po provedení archeologického průzkumu hradní torzo opraveno. Od r. 1977 je zřícenina hradu Jenštejna zpřístupněno veřejnosti, jako typické produkty stavební huti Václava IV. je cenným dokladem české gotické architektury z druhé poloviny 14. stol. - V gotické věži zříceniny hradu je umístěna stálá expozice z dějin hradu a v hradním domku stálá expozice Archeologie v Jenštejně a okolí a Letecká archeologie o jejíž vznik se zasloužil muzejník a archeolog Vladimír Malý (alias Jess Morgan). - Hrad Jenštejn je pobočkou Oblastního muzea Praha-západ se sídlem v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.
  Klíč.slovahrady * zříceniny * majitelé hradu * muzejníci * muzea * expozice * gotika
  CitaceHOLEC, František; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Praha a okolí. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1988, s. 132-133.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 246.
  PÁTROVÁ, Karin, NĚMCOVÁ, Andrea. Hrad Jenštejn. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ, 2013. 15 s.
  Viz též souvísející Oblastní muzeum Praha-východ
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin
  (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - Digitalizované dokumenty
  (3) - Odborná literatura, mapy
  (22) - ČLÁNKY
  (5) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.