Počet záznamů: 1  

Kostel Nejsvětější Trojice (Kouřim, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Nejsvětější Trojice (Kouřim, Česko)
  Místo Kouřim (Česko)
  Vznik1591
  Události1904 - stržena hvězdicová klenba
  1993 - rekonstrukce kostela
  Osobnosti Hilbert, Kamil, - architekt
  Pohorecká, Žofie, - spisovatelka, překladatelka
  PopisNa hřbitově, severně od historického centra města. - V r. 1591 byl za městskými hradbami založen nový hřbitov (starý, při chrámu sv. Štěpána, již kapacitně nevyhovoval), na něm vystavěn nový hřbitovní kostel. Při drancování města Švédy r. 1639 poškozeno původní renesanční zařízení kostela. Počátkem 20. stol. kostel v dezolátním stavu, architekt Kamil Hilbert navrhoval jeho zbourání. Za záchranu kostela se ale zasadila skupina místních intelektuálů v čele se spisovatelkou Žofií Pohoreckou. Obnovu kostela nakonec v l. 1903-1904 provedl sám Kamil Hilbert, necitlivě však při ní odstranil hvězdicovou klenbu presbytáře. - Jedná se o pozdně gotický (goticko-renesanční), jednolodní, obdélný kostel s trojboce uzavřeným presbytářem, zevně opatřený opěráky. Okna hrotitá, bez kružeb. Plochostropý, triumfální oblouk hrotitý, kruchta na dvou sloupech. - Zařízení: barokní. Hlavní oltář portálový s rozvilinami, z doby po r. 1700, s obrazem Nejsvětější Trojice od J. L. Bernarda z r. 1860. Původní boční portálové oltáře z doby okolo r. 1670 s obrazy od J. L. Bernarda a kazatelna byly zničeny v 60. l. 20. stol. (zbytky jsou uloženy ve sbírkách kouřimského muzea). V 70. l. 20. stol. byly zničeny kostelních varhany (při nouzové opravě objektu zedníci píšťaly zabetonovaly, nástroj posléze jako neopravitelný rozebrán a prodán do Sběrných surovin). Ve zdi kostela zazděny dva náhrobky z konce 16. stol. - Citlivá rekonstrukce zchátralého kostela byla provedena v r. 1993.
  Klíč.slovakostely * hřbitovní kostely * náhrobky * gotika * renesance
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 123.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 3. Praha: Libri, 1998, s. 113.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2010-07-09]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kourim/hrbitovni-kostel-nejsvetejsi-trojice.
  Kouřim: historie [online]. c2010. [cit. 2010-07-14]. Dostupné z: http://www.kourim-radnice.cz/.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (2) - ČLÁNKY
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.