Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Vojtěcha (Jílové u Prahy, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Vojtěcha (Jílové u Prahy, Česko)
  Jiné jméno(Dřívější záhlaví) Kostel sv. Mikuláše (Jílové u Prahy, Česko)
  Místo Jílové u Prahy (Česko)
  Události1699 - vestavěna barokní tribuna
  1766 - kostel barokně upraven
  PopisPůvodně kostel sv. Mikuláše na dolním konci svažitého náměstí. - Románský ze 13. století - zachováno zdivo lodi a věž. První písemné zmínky z 2. poloviny 14. století, z té doby i gotický presbytář. Po husitských válkách kostel i fara obsazeny utrakvisty a drženy do r. 1623, v r. 1567 za požáru města shořela věž. Při následné přestavbě postaven nový presbytář vyšší než věž, nesrovnalost narušující vzhled kostela odstraněna r. 1857. R. 1623 vrácen katolíkům - minoritům a zasvěcen sv. Vojtěchu, r. 1630 za 30. války zpustl, r. 1633 opraven, r. 1694 rozšířen o hřbitov. Barokní tribuna vestavěna r. 1699, věž podklenuta v 18. stol., kdy byl kostel barokně upraven. Dnešní podobu získal kostel v l. 1848-1887, věž zvýšena na 46 metrů, románská okna nahrazena gotickými zaklenutými, střecha jehlancová. Kostel opravován r. 1935, rozsáhlá oprava započatá r. 1990 byla zaměřena na statické zajištění věže, boční oltář restaurován. - Jednolodní, obdélný, s hranolovou věží mezi lodí a polygonálním presbytářem a s kaplí sv. Anny, otevřenou do lodi hrotitým obloukem. Kaple sklenuta valeně s lunetami, malá apsida na severovýchodní straně v síla zdiva sklenuta konchou. Podvěží sklenuto křížově. - Zařízení: hlavní oltář, původně sedmidílná gotická archa, dnes rozebraná a z části v Národní galerii v Praze, restaurována v letech 1857, 1887, 1925. Čtyři oltáře z 18. stol., sousoší Piety z r. 1722, socha sv. Václava z 18. stol., barokní krucifix, barokní kazatelna, cínová křtitelnice. V hornické kapli sv. Anny oltář z r. 1755, sošky klečících havířů majících při sobě hornické nářadí a rudné kamení. - V kostele natáčen film Miloše Formana Amadeus.
  Klíč.slovakostely * gotika * baroko * kaple
  CitaceHOŠEK, Stanislav. Farní kostel sv. Vojtěcha v Jílovém opraven. Jílovské noviny, 1999, roč. 6, č. 11, s. 13-14.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 600.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 248.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (11) - ČLÁNKY
  Kostel sv. Vojtěcha (Jílové u Prahy, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1