Počet záznamů: 1  

Kostel Narození Panny Marie (Pakoměřice, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Narození Panny Marie (Pakoměřice, Česko)
  Místo Pakoměřice (Česko)
  Události1352 - první zmínka o kostele
  Osobnosti Trabura, Roman - malíř
  PopisVedle hospodářského dvora u zámku. - Původně gotický, postavený patrně v první polovině 14. stol., r. 1352 uváděn jako farní. Ve druhé polovině 18. stol. pozdně barokně upraven. Tehdy byla např. gotická okna nahrazena barokními, jižní portál byl zazděn a nahrazen novým vchodem ve střední části západní stěny a byla přistavěna i sakristie. V r. 1981 byl pískovcový blok, kryjící kryptu nahrazen blokem z umělého kamene. - Jedná se o jednolodní, obdélný, kostel s představěnou předsíní, se čtvercovým presbytářem s obdélnou sakristií na severní straně. Členěn lizénami a okny se segmentovým záklenkem. Presbytář sklenut křížovou žebrovou klenbou, triumfální oblouk je půlkruhový, loď plochostropá, členěná pilastry a s kruchtou na západní straně. Sakristie plochostropá. - Zařízení: kostel byl několikrát vyloupen, zůstaly zde pouze objemné předměty, převážně barokní. Hlavní oltář raně barokní, portálový, dříve s obrazem Narození Panny Marie; kazatelna ze druhé poloviny 18. stol. V západní stěně lodi znakový renesanční náhrobek Zikmunda Bořanovského z Bítýšky z r. 1608 a figurální renesanční náhrobek jeho bratra Smila Bořanovského z Bítýšky z r. 1616. V r. 1997 byly chybějící obrazy v kostele nahrazeny novými od ak. mal. Romana Trabury, s názvem Poslední soud a Boží oko. - Okolo kostela bývalý hřbitov s márnicí.
  Klíč.slovakostely * farní kostely * náhrobky * hřbitovy * márnice * gotika * renesance * baroko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 13.
  Povodí Mratínského potoka a jeho okolí. 1. vyd. Líbeznice: Svazek obcí Region povodí Mratínského potoka, 2006, s. 66-68.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1