Počet záznamů: 1  

Kostel Narození sv. Jana Křtitele (Tuklaty, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Narození sv. Jana Křtitele (Tuklaty, Česko)
  Místo Tuklaty (Česko)
  Vznikpo r. 1668
  Události1700 - kostel vysvěcen
  1998-199 - obnova kostela
  PopisBarokní kostel z doby po r. 1688 na místě zaniklého středověkého kostela, doloženého již v pol. 14. století. Zbytky původní stavby byly použity jako stavební materiál. Iniciátorem stavby nového kostela byl místní farář Jakub Pečený, který zde působil v l. 1668-1715. - Jednolodní, obdélný, s pravoúhlým presbytářem obklopeným obdélnými přístavky. Boční průčelí kostela jsou čtyřosá s jednoduchými pravoúhlými okny s půlkruhovými záklenky. Obdobnou úpravu mají i jednoosá průčelí na východní a západní straně. Úprava fasád je prostá, zdobí je pouze lizénové rámce a výrazná korunní římsa. Kostel vrcholí valbovou střechou se šestibokým sanktusníkem. Jediným dekorativním prvkem je volutový štít nad západním průčelím, který člení dvojice pilastrů s trojúhelníkovitým frontonem. Presbytář je sklenut valenou klenbou s lunetami, kaple a sakristie mají klenbu křížovou. Loď je uzavřena valenou klenbou na pasech, které spočívají na pilastrech s římsovými hlavicemi. Do západní části lodi byla vložena kruchta, podklenutá dvěma poli křížové klenby. - Zařízení: hlavní barokní oltář se sochami sv. Václava a Ludmily, Vzkříšeného Krista a andílků z roku 1726 od Jana Jiřího Šlanzovského (část je bohužel po krádeži v 90. letech 20. stol. nezvěstná); skříňové barokní boční oltáře sv. Jana Nepomuckého a Bolestné matky. Skříň varhan pochází z r. 1740, nový stroj z r. 1884. V l. 2014-2016 varhany zrestaurovány.
  Klíč.slovakostely * baroko * oltáře * sochy
  CitacePODLAHA, Antonín. Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém od pravěku do počátku 19. století. 24. Politický okres Českobrodský. Praha: Archaeologická kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1907. Tuklaty - Farní kostel sv. Jana Křtitele, s. 201-203.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 114.
  PSOTA, Jan. Dějiny Tuklat a Tlustovous. Úvaly: Obecní úřad Tuklaty, 2017, s. 121-123. ISBN 978-80-270-1573-3.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (4) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Mapa

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 50°5'8.58"N, 14°46'8.07"E

Počet záznamů: 1