Počet záznamů: 1  

Dehtářská dílna (Krásná Dolina, Česko)

 1. Jméno korporaceDehtářská dílna (Krásná Dolina, Česko)
  Místo Lužná (Česko)
  Události1958 - započat archeologický výzkum
  Osobnosti Pleiner, Radomír, - archeolog
  PopisPozůstatky smolařské dílny v katastrálním území obce Lužná u Rakovníka, asi 500 m od hájovny Krásná Dolina, která leží na lesní odbočce ze silnice Rakovník-Nové Strašecí. - Při archeologickém výzkumu (R. Pleiner z Archeologického ústavu ČSAV v l. 1958-1959 )byly na břehu bezejmenného potůčku nalezeny 4 destilační dvouplášťové pece, kde se tzv. suchou destilací vyráběl dehet, a přilehlá 4 rafinační ohniště, kde se dehet převařováním dočišťoval. Tato dehtářská dílna z 15. stol. byla v provozu nejméně 20 let, na zbytcích pecí byly patrné stopy přestaveb na zanesených dnech. Při výzkumu byly převážně nalezeny keramické misky na odchytávání odtékajícího dehtu, zásobnice na jeho čištění, zlomky hliněných kopulí pecí a několik předmětů z běžného života dehtářů, kteří zde přebývali patrně sezónně v 15. stol. Smolařská dílna nalezena samostatně, izolovaná, ale patrně závislá na vesnici. Výroba smůly, dehtu a z něho následně i kolomazi byla pro středověkou vesnici velmi důležitá (výroba impregnací, mazadel, hořlavin i lékařských mastí). V okolí dehtářské dílny bylo směrem po proudu potoka objeveno ještě několik dalších středověkých objektů, např. železářská huť a stopy lehčích chat nebo přístřešků. - Po ukončení výzkumů byly fragmenty pecí z větší části zasypány, jsou však zapsány v seznamu kulturních památek.
  Klíč.slovadílny * dehtářské dílny * dehet * pece * výroba smůly * výroba dehtu * archeologické výzkumy * technické památky
  CitaceSMETÁNKA, Zdeněk. Archeologický výzkum středověké vesnice v Čechách v letech 1965-1970. In Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl 1. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1971, s. 28, 33.
  Průvodce po technických památkách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Národní technické muzeum,1993, s. 72.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd Rakovník: Raport, 1997, s. 144.
  BLAŽKOVÁ, Kateřina, LOMECKÁ, Jana, NEUSTUPNÝ, Zdeněk. Po stopách zaniklých sídel: katalog k výstavě středověkých nemovitých archeologických památek Rakovnicka. Muzeum T. G. Masaryka: Rakovník, 2008, s. 37-39.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1