Počet záznamů: 1  

Klášter františkánů (Hájek, Červený Újezd, Praha-západ, Česko)

 1. Jméno korporaceKlášter františkánů (Hájek, Červený Újezd, Praha-západ, Česko)
  Jiné jménoFrantiškánský klášter (Hájek, Červený Újezd, Praha-západ, Česko)
  Klášter františkánů (Hájek u Unhoště, Česko)
  Místo Hájek (Červený Újezd, Česko)
  Červený Újezd (Praha-západ, Česko)
  Vznik28.03.1663 - uzavřena smlouva o stavbě kláštera
  Události1681 - dokončena stavba kláštera
  1703 - stavba mariánského sloupu
  1733 - dokončena přístavba kláštera
  Osobnosti Žďárský ze Žďáru, Florian Jetřich - stavebník loretánské kaple
  Žďárský ze Žďáru, František Adam Eusebius Seraficus - stavebník kláštera
  Lurago, Carlo - stavitel
  Orsi de Orsini, Giovanni Domenico - stavitel
  Brandl, Petr - barokní malíř
  PopisV místní části obce Červený Újezd zvané Hájek, 4 km od Unhoště. - Na holé vyvýšené planině původně stával jen starý dub a třešeň. Rytíř Gothard Florián Žďárský (dvorní rada Rudolfa II.) zde r. 1589 nechal vysadit dubový a borovicový háj, chráněný příkopy a čtverhrannou zdí. Jeho vnuk Florian Jětřich Žďárský ze Žďáru zde r. 1623 založil první Loretánskou kapli v Čechách. Florianův syn, František Adam Eusebius Žďárský ze Žďáru, povolal r. 1659 do Hájku bratry řádu sv. Františka, kteří zde nejprve žili v domku po poustevníkovi. Později bylo rozhodnuto o stavbě kláštera, 28.3.1663 uzavřel František Adam smlouvu se staviteli Carlem Luragem a Giovannim Domenicem Orsim. Ještě v r. 1663 byl položen základní kámen. R. 1668 stála již východní, dnešní vstupní část kláštera, k ohrazenému lesoparku byla připojena ještě zahrada. Klášter (dvě budovy a dva ochozy s kaplemi, seskupené do čtverce kolem rajského dvora) byl dostavěn r. 1681. Z darů poutníků františkáni klášter zařídili a vyzdobili, vykopali druhou studnu, upravili rajský dvůr i zahradu a dostavěli ohradní zdi (1699-1706 ). R. 1703 vztyčili v rajském dvoře mariánský sloup z dílny pražského sochaře Matěje Jackela. R. 1715 namaloval Petr Brandl Stigmatizaci sv. Františka pro kapli v jižním ochozu. V l. 1720-1626 měšťané a šlechtici postavili 20 kapliček z Prahy od Strahovské brány ke klášteru v Hájku. Během hladomoru v r. 1771-1772 františkáni (mnohdy za cenu vlastního života) zaopatřovali nemocné v širokém okolí. V r. 1789 císař Josef II. nejprve klášter zrušil, pak se jen zmenšil počet řeholníků. Ještě v 19. stol. byl klášter funkční a dobře udržovaný, r. 1899 byly ve dvoře umístěny sochy českých patronů, r. 1908 vytvořil Viktor Foerster (bratr skladatele J. B. Foerstera) mozaiku Loretánské Panny Marie na barokní vstupní bráně. Od r. 1923 sloužil Hájek výchově a duchovní přípravě bratří v juvenátu a noviciátu. - Klášter tvoří čtyřkřídlá budova, členěná obdélnými okny, v nádvoří ozdobnými pásy, polokruhově sklenutými arkádami (zčásti zazděnými) a nikami s raně barokními sochami českých světců. Vstupní portál obdélný, se segmentovým štítem. Interiéry sklenuty valeně s lunetami, ambity valenou klenbou se stýkajícími se lunetami. V refektáři lavabo z r. 1757. Vstupní brána do areálu kláštera na jihovýchodní straně, barokní, s bočními obdélnými brankami, ukončená štítem s nikou. Na protilehlé straně do zahrady brána s nikami po stranách vjezdu, vyvrcholená štítovým nástavcem s nikou a stříškovou římsou. Loretánská kaple spojena sakristií s východním křídlem kláštera, na klášterním dvoře mariánský sloup. - V noci 14. dubna 1950 přepadli klášter komunisté, bratři byli internováni a vězněni. V Hájku několik let sídlil tábor nucených prací pro kněze, potom klášter ve vybetonovaných ambitech skrýval údržbu raketových a protiletadlových zbraní. Klášterní zařízení zmizelo, budovy zůstaly v dezolátním stavu. Na počátku 90. l. 20. stol. zdevastovaný klášter navrácen řádu františkánů.
  Klíč.slovakláštery * kaple * výklenkové kaple * loretánské kaple * mariánské sloupy * poutní místa * baroko * františkáni
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 194.
  PŘIBYL, Vladimír. Sacra Silva, vulgo Hájek. Posel z Budče, 1995, č. 9, s. [3-4].
  BERÁNEK, Karel. Z minulosti františkánského kláštera v Hájku. In Františkánský klášter v Hájku v literatuře 17. a počátku 18. století. Unhošť, 2000, s. 15-26.
  PŘIBYL, Vladimír. Pohled do dějin františkánského kláštera v Hájku. Slaný: Patria, 2010, 57 s.
  Viz též souvísející Kaple Hájek-Praha
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (2) - Digitalizované dokumenty
  (3) - Odborná literatura, mapy
  (35) - ČLÁNKY
  (4) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
  Klášter františkánů (Hájek, Červený Újezd, Praha-západ, Česko)
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.