Počet záznamů: 1  

Pohřebiště (Velké Přílepy, Česko)

 1. Jméno korporacePohřebiště (Velké Přílepy, Česko)
  Místo Velké Přílepy (Česko)
  PopisV katastru obce Velké Přílepy byly prováděny výzkumy již na konci 20. stol., v r. 1904 objeveno 7 hrobů skrčenců z doby únětické kultury, r. 1914 odkryt objekt s kultury s kanelovou keramikou, r. 1972 zachyceno 10 hrobů kultury zvoncovitých pohárů. Výzkum z l. 1994-1996 doprovázející stavbu nových rodinných domů v obci pod vedením Středočeského muzea Roztoky a archeologickou společností Archaia potvrdil osídlení na začátku pozdní doby kamenné - eneolitu (první polovina 4. tis. př. Kr.) a sídelní a pohřební aktivity nejméně z 11 kulturních období (kultura nálevkovitých pohárů, kultura s kanelovanou keramikou, řivnáčská, kultura šňůrové keramiky, zvoncovitých pohárů, únětická a mohylová, doba halštatská, mladší doba římská, doba stěhování národů a hradištní). Nejnovější archeologický výzkum provedlo v r. 1999 Středočeské muzeum Roztoky.
  Klíč.slovapohřebiště * mohyly * archeologické nálezy * archeologické výzkumy * doba kamenná * eneolit * doba halštatská * doba římská * doba stěhování národů * doba hradištní
  CitaceSMEJTEK, Lubor, VOJTĚCHOVSKÁ, Ivana. Archeologický výzkum ve Velkých Přílepech. Středočeský vlastivědný sborník, 1997, roč. 15, s. 173.
  SMEJTEK, Lubor, VOJTĚCHOVSKÁ, Ivana. Nové doklady osídlení ze sklonku eneolitu a počátku doby bronzové ve Velkých Přílepech, okr. Praha-západ. Středočeský vlastivědný sborník, 1998, roč. 16, s. 120-121.
  VOJTĚCHOVSKÁ, Ivana. Výzkumy středočeského muzea v Roztokách u Prahy za rok 1999. Středočeský vlastivědný sborník, 2000, roč. 18, s. 113-117.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 370.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (7) - ČLÁNKY
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.