Počet záznamů: 1  

Dlouhoveský, Jan Ignác, 1638-1701

 1. Osobní jménoDlouhoveský, Jan Ignác, 1638-1701
  Jiné jménoDlauhoveský de Longa Villla, Jan Ignác, 1638-1701
  Dlauhowesky von Langendorf, Jan Ignác, 1638-1701
  Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, Jan Hynek, 1638-1701
  Dlauhoveský de Longa Villa, Jan Ignác, 1638-1701
  Dlauhoveský z Dlauhé Vsi, Jan Ignác, 1638-1701
  Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, Jan Ignác, 1638-1701
  Narození Dlouhá Ves (Česko) - 1638
  Úmrtí Praha (Česko) - 10.01.1701
  Místo působení Havlíčkův Brod (Česko)
  Praha (Česko)
  Stará Boleslav (Česko)
  Charakt.Vysoký církevní hodnostář, básník a hagiograf.
  ŽivotopisPocházel ze staré šlechtické rodiny, syn rytíře Jindřicha Dlouhoveského. Studoval v Praze u Sv. Bartoloměje. Po svém vysvěcení na kněze se stal v r. 1665 děkanem v Německém (Havlíčkově) Brodě, poté kanovníkem ve Staré Boleslavi. V r. 1667 farář hlavního pražského kostela staroměstského. Kanovník svatovítské kapituly, později zastával i úřad probošta ve svatovítské kapitule. Od r. 1679 světící biskup a generální vikář pražské diecéze. Šířil úctu k českým patronům. - Psal básně i prózu. Ke Staré Boleslavi se váže např. jeho Zdoroslavíček na poli požehnaném nebo Strom života.
  URLhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Ign%C3%A1c_Dlouhovesk%C3%BD_z_Dlouh%C3%A9_Vsi
  Klíč.slovakněží * církevní hodnostáři * spisovatelé * básníci * prozaici * hagiografové
  CitaceLexikon české literatury. 1. vyd. Díl 1. Praha: Academia, 1985, s. 554.
  PÁTROVÁ, K. Kalendárium. Muzejní listy, 1998, č. 4, s. 8.
  Druh soub.Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  Odkazy (2) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  Databáze národních autorit NK ČR
Počet záznamů: 1