Basket

  Untick selected:   0
  1. Podvojné účetnictví a účetní závěrka : zásadní změny v podvojném účetnictví od 1.1.2002 s vazbou na změny v obchodním právu a zákoně o daních z příjmů / Petr Ryneš .  Olomouc :  ANAG,  2002 .  702 s.   [1, currently available 0]
    Podvojné účetnictví a účetní závěrka

    book

  Untick selected:   0