Number of the records: 1  

Krašovice (Příbram, Česko)

 1. Geographic nameKrašovice (Příbram, Česko)
  DistrictPříbram
  Events1219 - první zmínka o Krašovicích
  DescriptonObec 3 km jihovýchodně od Krásné Hory nad Vltavou, 8 km jihovýchodně od Kamýka nad Vltavou. Dnes spadá pod Krásnou Horu nad Vltavou. - Území osídleno již v pravěku, při archeologickém průzkumu v 50. letech 20. stol. nalezeno sídliště ze starší doby železné a vrcholného středověku. Obec bývala v držení drobné šlechty, již v r. 1219 zmiňován vladyka Namše (Daniš) z Krašovic. Později se po ní psali Pešek Vykrasa ( r. 1364), Jan Holub (1370), Petr Trdlo (v r. 1388). V l. 1398-1402 uváděn Hroch z Krašovic. Poslední z rodu Krašovských (ve štítu půlměsíc) Jiřík Krašovský z Krašovic si v r. 1544 nechal do obnovených zemských desek vložit zdejší tvrz. R. 1548 po něm Krašovice zdědil Oldřich Smrčka z Mnichu, Alžběta Bukovanská z Mnichu je r. 1625 postoupila svému strýci Zdeňku Malovcovi z Chýnova, od r. 1629 v držení rytmistra Jana Betengla z Neyenberku. V r. 1643 koupila krašovický poplužní dvůr jezuitská kolej na Novém Městě pražském. Po zrušení jezuitského řádu (r. 1773) byl krašovický dvůr r. 1777 rozdělen. - K dochovaným památkám patří na návsi zvonička, kterou osadníci vystavěli r. 1879, vedle stojí kamenný kříž s letopočtem 1828. Při silnici na okraji obce stojí kaplička Panny Marie Královny z r. 1837, při silnici do Krásné Hory stojí na zvýšené terase výklenková kaplička. Dále je zde venkovská usedlost čp. 14 a 1,5 km východně od obce zachovaný Červený mlýn.
  Keywordsobce * dějiny obce * archeologické nálezy * doba železná * tvrze * zaniklé tvrze * majitelé obce * mlýny
  CitationSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 2. vyd. Díl 15. Praha: Argo, 1998, s. 151-152.
  BĚLOHLÁVEK, Miloslav; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : západní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1985, s. 170.
  Průvodce po památkách a významných prvcích v regionu MAS Sedlčansko. Krásná Hora nad Vltavou: MAS Sedlčansko, 2011, s. 14.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (2) - File of personal names - persons from region
  (3) - File of corporation names - monuments in region
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.