Number of the records: 1  

Tvrz (Vrábí, Brandýs nad Labem, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Vrábí, Brandýs nad Labem, Česko)
  Place Vrábí (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Česko)
  Events1542 - první zmínka o tvrzi
  1681 - barokní oprava tvrze
  1844 - přibližné datum přestavby tvrze na sýpku
  DescriptonZ Vrábí pocházel rytířský rod Vrábských nebo Tluksů z Vrábí, jeho první známí členové Rynard (Ryneš) a Albrecht jsou uváděni již k r. 1360. Ve výčtu majetku, z něhož věnovali r. 1397 bratři Jan a Aleš z Vrábí roční plat k oltáři ve Staré Boleslavi, není tvrz zmíněna a zprávy o ní chybějí ještě celé další století. Písemně poprvé uváděna je až v poslední vůli Jana Vrábského z Vrábí z r. 1542. Od Hynka Vrábského koupil Vrábí r. 1586 císař Rudolf II. a připojil je k panství Brandýs. Další zprávy o tvrzi jsou až ze 17. stol. Během třicetileté války vyjednával r. 1638 brandýský hejtman Dejm ze Stříteže opravu její šindelové střechy, ale buď již k opravě nedošlo nebo byla tvrz zničena (snad vypálena) Švédy v l. 1639-1640. V brandýském urbáři z r. 1651 je popisována již jako torzo. Podle letopočtu nad vchodem byla tvrz patrně v r. 1681 barokně opravena, Jaroslav Schaller ji r. 1788 označil jako zámeček, také ve Stručném popisu Kouřimského kraje z r. 1794 je uváděna v seznamu starých zámků, dosud obyvatelných. Před r. 1844 byla budova přestavěna na sýpku a sloužila obilnímu fondu, když ztratila svou funkci, znovu chátrala. V 50. letech 20. stol. byla zachráněna a využita jako skladiště. - Obdélná, třípatrová budova členěná průběžnými lizénovými rámci a obdélnými nízkými okny. Středová část východního a západního průčelí má polokruhově ukončená obdélná okna vyvrcholená volutovým štítem s pilastry, sdruženým oknem a segmentovým frontonem. V konstrukci střech je dosud patrno původní členění objektu na vlastní střední stavení s bočními křídly postavenými kolmo na jeho osu. Bývalou výzdobu stavby připomínaly mohutné měděné chrliče v podobně dračích hlav a zbytky bosážového sgrafita s rostlinnou ornamentikou, které se objevily pod odpadlou omítkou severovýchodního nároží. - Dnes je objekt v soukromém vlastnictví a stále slouží jako skladiště.
  Keywordstvrze * přestavěné tvrze * sýpky * sgrafita * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 264.
  HOLEC, František; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Praha a okolí. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1988, s. 173.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (3) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1