Number of the records: 1  

Dobrovická muzea (Dobrovice, Česko)

 1. Corporate nameDobrovická muzea (Dobrovice, Česko)
  Other nameDobrovická muzea - Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice
  Dobrovická muzea, o.p.s.
  Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice
  Place Dobrovice (Česko)
  Origin22.05.2010 - otevření muzeí
  Personalities Froněk, Daniel - historik cukrovarnictví, kurátor
  Radková, Ludmila - první ředitelka
  URLhttp://www.dobrovickamuzea.cz/
  DescriptonV areálu památkově chráněného renesančního hospodářského dvora, který je součástí dobrovického zámku. Vznik muzea cukrovarnictví inicioval nejprve ing. Daniel Froněk, cukrovarnický odborník a historik. Na jeho snahy v l. 2007-2010 navázala obecně prospěšná společnost Dobrovická muzea. S pomocí vedení cukrovaru, města a za přispění evropských peněz se jí v květnu 2010 podařilo otevřít v nově zrekonstruovaném areálu Dobrovická muzea. - Jedná se o čtyři samostatné expozice: Expozice cukrovarnictví prezentuje historii výroby cukru v českých zemích, jsou zde vystaveny cukrové homole, obří kostka o hraně 1 m, oblíbený cukr Bridge nebo rozměrný cukrový krystal. Zájemci tu dále najdou informace o vývoji technologií v cukrovarnickém průmyslu, o významných osobnostech spojených s tímto odvětvím i původní cukrovarskou laboratoř z 19. stol. - Expozice řepařství ukazuje vývoj pěstování cukrové řepy u nás, seznamuje s přírodními podmínkami pro růst cukrovky, nabízí vzorky osiv či modely různých odrůd řepy. Připomenuta je i další surovina sloužící k výrobě cukru – cukrová třtina. - Expozice lihovarnictví přibližuje tradici české výroby lihu, jejíž počátky spadají do 16. století. Představeny jsou zde jednotlivé etapy výroby, výrobní postupy, nové technologie i modely lihovarů. - Expozice Muzea města Dobrovice nás seznamuje s historii i současností města, archeologickými nálezy, fotografiemi, písemnostmi či kresbami. - Součástí muzea je i odborná knihovna se studovnou. - Během cukrovarské kampaně (říjen - prosinec) lze návštěvu Dobrovických muzeí spojit s prohlídkou dobrovického cukrovaru včetně vnitřních prostor. - Dobrovická muzea získala cenu za nejlepší rekonstrukci památkového objektu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2012.
  Keywordsmuzea * cukrovarnictví * řepařství * lihovarnictví * městská muzea * expozice * knihovny
  CitationFRONĚK, Daniel. Průvodce cukrovarnickou expozicí muzea v Dobrovici. Listy cukrovarnické a řepařské. 2010, roč. 126, č. 5-6, s. 165-173.
  RADKOVÁ, Ludmila. Muzeum je komplexností informací v oboru cukrovka-cukr-líh unikátní. Listy cukrovarnické a řepařské. 2010, roč. 126, č. 5-6, s. 184-185.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - Monographies, maps
  (33) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  corporation

  corporation

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.