Number of the records: 1  

Křimín (Česko : zaniklá obec)

 1. Geographic nameKřimín (Česko : zaniklá obec)
  Other nameKřemín (Česko : zaniklá obec)
  Place Škvorec (Česko)
  DistrictKolín
  Events1318 - první zmínka o obci
  1645 - pravděpodobné datum zániku obce
  Personalities Vchynští ze Vchynic (rod) - majitelé panství
  Smiřičtí ze Smiřic (rod) - majitelé panství
  DescriptonZaniklá obec stávala mezi dnešními obcemi Hradešín, Přišimasy, Škvorec a dvorem Hostín u Úval. - Patřila ke hradu Škvorec. Písemně poprvé zmiňována r. 1318, v souvislosti s Přibyslavem z Křimína (psaný též ze Šelmberka). V té době Křimínem procházela důležitá odbočka Trstenické obchodní stezky, která zásobovala hrad Škvorec a Hradešín. R. 1349 v držení Ratolta z Křimína, ve druhé polovině 14. stol. i během husitských válek obec patřila Olbramovicům, po r. 1462 Čeňkovi z Klinšteina. Potom připojena ke tvrzi Hostyně (Hostín u Úval). V r. 1542 prodal Jiří Dlask ze Vchynic a na Hostyni Křimín Janu Vchynskému ze Vchynic, r. 1560 koupili Hostyni a s ní patrně i Křimín Smiřičtí ze Smiřic. Pro účast v protihabsburském povstání byl ale Smiřickým r. 1621 majetek zkonfiskován. Během třicetileté války r. 1645 okolí Škvorce a Kostelce vyplenili a zpustošili Švédové. V té době zanikla i obec Křimín. V berní rule z r. 1654 již obec není uvedena, pobořená stavení byla rychle rozebrána jako stavební materiál pro okolní obce. - Z bývalé obce Křimín nezůstalo prakticky nic. Název obce zůstal zachován v pomístním názvu pole Na Křemíně nebo Přední a Zadní Křemín. Její bývalou náves dnes připomíná jen křižovatka turistické (kdysi obchodní) stezky, po ní chodili později úvalští obyvatelé do kostela sv. Jiří. Na této křižovatce polních cest dnes stojí čtyři lípy a mezi nimi socha sv. Donáta. Při archeologickém výzkumu byly v okolí nalezeny relikty částí základů několika dřevěných budov z předhusitské doby. - Patrně současně s Křimínem v okrese Kolín existovala v království Českém ještě obec Křimín (někdejší dvůr u obce Vinařice), jihovýchodně od Mladé Boleslavi.
  Keywordsobce * zaniklé obce * dějiny obce * třicetiletá válka * sochy * baroko
  CitationObec Škvorec : kronika - dějiny zaniklé vsi Křimín [online]. [cit. 2010-05-28]. Dostupné z: http://www.obecskvorec.cz/ PSOTA, Jan.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  geographical name

  geographical name