Number of the records: 1  

Hradišťko II (hrad)

 1. Corporate nameHradišťko II (hrad)
  Place Hradišťko II (Kolín, Česko)
  Originkonec 13. stol.
  Events1439 - písemná zpráva
  Termination17. stol
  Personalities Rožmberkové (rod) - majitelé
  Valdštejnové (rod) - majitelé
  DescriptonZaniklý hrad stával nad Cidlinou na severním okraji obce, na jeho místě je dnes dům čp. 30. Pravděpodobně ho nechal postavit Dětocha z Třebelovic a Hradišťka, kterému zdejší panství podstoupil bezdětný strýc Sezima z Hořepníka z rodu Vítkovců. Písemně připomínán až r. 1388 a 1439. Hrad byl postaven na mírném návrší, ze třech stran chráněném Cidlinou a bažinami. Opevnění, tvořené dvojitými vodními příkopy a valy, bylo vybudováno na jižní straně. V areálu hradu stávala pravděpodobně jen obytná budova, hospodářské zázemí bylo mimo opevněnou plochu. Po smrti Dětocha (před r. 1334) hrad zdědil Petr z Rožmberka. Rožmberkové na Hradišťku nesídlili, spravovali jej dosazení purkrabí (např. v r. 1388 to byl Jaroš z Libře). V r. 1420 hrad (vlastněný tehdy Oldřichem z Rožmberka) dobilo husitské vojsko a poté se stal majetkem Jindřicha z Vartemberka. Po jeho smrti hrad získal jako odúmrť král Albrecht, který jej věnoval Kašparu Šlikovi z Holiče a Haškovi z Valdštejna. V r. 1439 prodali Valdštejnové Hradišťko Vladislavu II. Za královské držby hrad ztratil význam a začal pustnout. V roce 1517 jej král Ludvík zastavil Zdeňku Lvovi z Rožmitálu, od kterého získal panství Burian Trčka z Lípy. Po něm se zástavní držitelé rychlé střídali, až Jan z Pernštejna v roce 1547 vrátil zástavu Ferdinandu I. Královská komora přenesla správu do Chlumce nad Cidlinou, což pro hrad Hradišťko znamenalo definitivní zánik. R. 1571 je uváděn jako pustý, je rozebírán na stavební materiál a tak je v roce 1670 zmiňován již jen sklep. I ten však později zmizel. Dnes hrad připomínají jen nepatrné terénní stopy.
  Keywordshrady * zaniklé hrady * majitelé hradu
  CitationŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 141.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Díl 2. Praha: Libri, 1997, s. 306.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.