Number of the records: 1  

Kostel sv. Václava (Bělá pod Bezdězem, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Václava (Bělá pod Bezdězem, Česko)
  Place Bělá pod Bezdězem (Česko)
  Events1345 - první zmínka o kostele
  1709 - započata stavba nového kostela sv. Václava
  28.09.1712 - slavnostní vysvěcení kostela
  Personalities Valdštejnové (rod) - zakladatelé barokního kostela
  DescriptonSeverozápadně od Masarykova náměstí. - Původně gotický kostel (kaple), při kterém nechal r. 1345 založit Hynek Berka z Dubé konvent pro 12 řeholníků řádu augustiniánů poustevníků. Během husitských válek vypálen, později obnoven, ale následně pustl. R. 1575 uváděn jako správce kostela kněz Daniel z Kuřivod. Klášter obnoven v r. 1650, nový barokní kostel na místě starého vystavěn až za nového majitele panství Františka Josefa z Valdštejna v l. 1708-1712, podle plánů C. Abondia - Jedná se o jednolodní obdélný kostel s půlkruhově uzavřeným závěrem a hranolovou věží po jižní straně západního průčelí. K severní straně kostela připojen bývalý klášterní objekt sakristií a obdélnou kaplí sv. Mikuláše. Západní průčelí členěno pilastry a římsou, vrcholí trojúhelníkovým štítem. Uprostřed průčelí pravoúhlý portál, nad ním obdélné, plochým segmentem ukončené okno. Po stranách niky se sochami sv. Jana á S. Facundo a sv. Mikuláše Tolentinského. Uprostřed štítu nika se sochou sv. Augustina, nad štítem uprostřed socha sv. Václava, po stranách sochy sv. Tomáše a sv. Gelasia. Boční stěny vně i uvnitř členěny pilastry a vysokými půlkruhově ukončenými okny. Kostel sklenut valenou klenbou s lunetami, s malovanými emblémy a nápisy z r. 1712. V západní části kruchta na dvou pilířích. Sakristie i kaple sklenuty křížově. - Zařízení: hlavní oltář barokní, rámový, z doby okolo r. 1740, s obrazem Zavraždění sv. Václava; dva boční oltáře sv. Augustina a sv. Moniky při triumfálním oblouku; v lodi boční oltář Sv. Kříže s kopií Brandlova obrazu z kostela sv. Bartoloměje v Praze; barokní kazatelna; vyřezávané lavice z doby po r. 1700; zdobené varhany z doby okolo poloviny 18. stol. Stěny kaple vymalovány nezřetelnými freskami (patrně ze života augustiniánských řádových světců, aj.). V podvěží čtvercová plochostropá kaple sv. Jana Nepomuckého. – Pod kaplí sv. Mikuláše Tolentinského zbytky hrobů. Před hlavním oltářem kostela krypta, patrně původní - gotická.
  Keywordskostely * kaple * klášterní kostely * gotika * baroko * augustiniáni * krypty * hroby
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 50-51.
  ŠIMÁČEK, Ferdinand. Paměti města Bělé pod Bezdězem. 2. vyd. Bělá pod Bezdězem: Tiskárna Čistá, 2000, s. 179-182.
  MÜLLER, Josef a Jarmila ŠVÉDOVÁ. Bělské hřbitovy. Bělá pod Bezdězem: Městská kulturní zařízení, 2017, s. 42.
  See also related Klášter augustiniánů poustevníků (Bělá pod Bezdězem, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (7) - ARTICLES
  Kostel sv. Václava (Bělá pod Bezdězem, Česko)

  corporation

Map

Kostel sv. Václava (Bělá pod Bezdězem, Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°30'11.92"N, 14°48'2.84"E

GPS: 50°30'11.92"N, 14°48'2.84"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.