Number of the records: 1  

Kralupy nad Vltavou (Česko)

 1. Geographic nameKralupy nad Vltavou (Česko)
  Events06.04.1253 - první ověřená písemná zpráva
  22.06.1881 - obec povýšena na městys
  22.11.1902 - městys povýšen na město
  22.03.1945 - vojenský nálet
  Personalities Jodl-Kralupský, Jan - národní buditel
  Kars, Jiří - malíř
  Novák, Augustin - ministr financí
  Holub, Josef - malíř
  Seifert, Jaroslav - básník
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.2411,14.3114&z=12
  DescriptonPrůmyslové město na obou březích Vltavy v širokém údolí, asi 12 km severozápadně od Prahy. - Nadmořská výška: 176 m. - Území osídleno pravděpodobně již v mladší době kamenné. Původní ves Kralupy založena při říčním brodu. První písemná zpráva z r. 993, kdy je ves připomínána jako majetek břevnovského kláštera, je dnes zpochybňována. Věrohodná písemná zpráva pochází až z r. 1253, kdy král Václav I. potvrzuje majetky špitálu sv. Františka v Praze, pozdějšímu řádu Křižovniků s červenou hvězdou. Ti zde pravděpodobně vybudovali tvrz, která stála v místě zvaném Na hrádku a byla chráněná valem a vodním příkopem. Písemně připomínána r. 1406, za husitských válek zpustla a nebyla obnovena. Majetkem řádu byla obec s dočasnými přestávkami až do pol. 19. stol. - Prudký zlom v rozvoji obce nastal v l. 1850-1883 se stavbou kralupské železniční křižovatky a postupným rozvojem říční dopravy. Kralupy se staly průmyslovým a dopravním centrem. Založena loděnice na výrobu dřevěných a železničních plavidel (1854), chemická Jordanova továrna (1857), zahájen provoz parního mlýna (1867), otevřeny pískovny, chihelny, dva cukrovary, pivovar aj. Na počátku 20. stol. založena rafinerie minerálních olejů Kralupol. - V r. 1881 obec povýšena na městys, v r. 1902 na město. Došlo ke změně jména na Kralupy nad Vltavou a postupnému spojení s obcemi Lobeč (1902), Lobeček (1921), Mikovice (1923), Minice (1960) a Zeměchy (1986). Od r. 1913 sídlem okresního hejtmanství, a to až do r. 1959 (s přestávkou v l. 1942-1947). Od r. 1960 přestávají být okresním městem a patří do okresu Mělník. - V l. 1958-1963 ve městě vybudán podnik Kaučuk na výrobu syntetického kaučuku, později rozšířený o rafinerii ropy. - K největším tragédiím, které postihly město, patřil nevydařený spojenecký nálet na místní rafinerii minerálních olejů v březnu 1945, kdy zahynulo 150 lidí a mnoho budov bylo zničeno a poškozeno. K velkým ztrátám docházelo rovněž při velkých povodních, zejména v březnu 1947 a v srpnu 2002. - Z památek ve vlastních Kralupech nalezneme pseudogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava z konce 19. stol.; litinový kříž s tělem Ježíše Krista z r. 1897 na hřbitově; železný kříž rychtáře Antonína Slabého z r. 1809 (památka na slavnou bitvu u Wagramu), původně na křižovatce pěti cest, dnes na kraji ulice Gen. Klapálka; pseudobarokní rodný dům Jana Kř. Jodla Kralupského aj. Pozoruhodnou technickou památkou je železobetonový silniční most přes Vltavu z let 1926-1928. - K slavným rodákům patří jazykovědec a buditel Jan Jodl Kralupský, malíř a grafik Jiří Kars, ministr financí Augustin Novák ad. Působil zde např. malíř Josef Holub a básník Jaroslav Seifert, který je pochován na místním hřbitově.
  Keywordsobce * města * dějiny obce * dějiny města * majitelé obce * tvrze * zaniklé tvrze * kostely * kříže * mosty * železnice * železniční doprava * říční plavba * loděnice * parní mlýny * cukrovary * pivovary * chemický průmysl * rafinérie * osobnosti
  CitationKUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. III. díl. Praha: Libri, 1998, s. 146-153.
  STUPKA, Josef. Kralupy nad Vltavou. Vyd. 1. Kralupy nad Vltavou: Město Kralupy nad Vltavou, 2002. 168 s.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  NoteObec v okrese Mělník.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (6) - File of personal names and family names
  (2) - File of corporation names
  (1) - File of action names
  (1) - File of geographical names
  (233) - File of personal names - persons from region
  (14) - File of corporation names - monuments in region
  (4) - File of geographical names - region
  (32) - Monographies, maps
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (854) - ARTICLES
  (57) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.