Number of the records: 1  

Český Brod (Česko)

 1. Geographic nameČeský Brod (Česko)
  Other nameBöhmisch Brod (Cesko)
  Events1268 - Brod povýšen na město
  1315 - poprvé použit název Český Brod
  Personalities Balšánek, Antonín, - architekt
  Bedrna, Jan, - lékař
  Čepelák, Rudolf, - entomolog
  Hruška, Blahoslav, - orientalista
  Koula, Jan, - architekt
  Krulich, Ladislav, - lékař
  Pokorný, František, - architekt
  Simonová, Yvetta, - zpěvačka
  Svoboda, Emil, - filozof
  Váňa, Karel, - operní pěvec
  Vojtíšek, Oleg, - legionář, Sokol
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.0742,14.8608&z=12
  DescriptonMěsto 25 km východně od hlavního města Prahy. V historii nazýváno též Brod nebo Biskupský brod. - Nadmořská výška: 218 m. - Území osídleno již v pravěku (nálezy z eneolitické kultury zvoncovitých pohárů a ze starší doby římské). Později zde, na tzv. Trstenické obchodní stezce, býval důležitý brod přes řeku Šemberu, při kterém nechal pražský biskup Jan I. v první polovině 12. stol. vystavět dvorec s celnicí a při ní trhovou osadu s kostelem sv. Gotharda. Pravděpodobně okolo r. 1268 povýšil pražský biskup Jan III. z Dražic Brod na město, i se všemi potřebnými právy a svobodami. Při vyměřování nového města byla říčka Šembera přeložena do dnešního koryta, původní koryto i se starým mostem bylo zasypáno. R. 1289 město vypálili stoupenci uvězněného Záviše z Falkenštejna, při obnově a nové kolonizaci obdaroval pražský biskup Tobiáš z Bechyně město mnohými výsadami. Brod určil za správní středisko brodského distriktu biskupských statků na východ od Prahy, vystavěl zde pevnou tvrz a město opevnil jednoduchou hradbou. V r. 1315 město obsadili Ronovci, v té době poprvé použit název Český Brod (odlišení od Německého Brodu, který ležel na stejné obchodní stezce). Za arcibiskupa Arnošta z Pardubic okolo r. 1360 město opevněno kamennými hradbami, r. 1389 již bylo opevněno. Českobrodský distrikt zanikl ještě před vypuknutím husitské revoluce. V r. 1421 město dobyto pražany, r. 1431 sirotky. R. 1437 povýšil Zikmund Lucemburský Český Brod na královské město. V r. 1512 město poškozeno velkým požárem. Po zabavení majetku za účast v protihabsburském odboji r. 1547 město zchudlo. Během třicetileté války (r. 1639 a 1643) město velmi poškozeno drancováním vojsk. Do r. 1648 město pusté, potom se zde usadilo 24 rodin. Po rekatolizaci odešla část obyvatelstva do emigrace. V berní rule z r. 1654 uváděno 121 domů pustých a 40 osazených. Ve druhé polovině 18. stol. zde bylo známé poutní místo. Průmyslový rozvoj města nastal hlavně s výstavbou železniční trati r. 1845, ve druhé polovině 19. stol. založen parní mlýn, pivovar (z tvrze), továrna na hospodářské stroje. Do r. 1938 se zvýšil počet domů více než pětinásobně. - Dnes ve městě zbytky hradeb dochované téměř po celém obvodu starého města. Na historickém náměstí dnes kostel sv. Gotharda, gotická zvonice a stará radnice, pod domy historického jádra města dodnes z větší části zachované gotické sklepy a spojovací podzemní chodbový systém (část odkryta a zpřístupněna). Ve středu města také barokní sousoší Svaté Rodiny, dále novorenesanční budova Podlipanského muzea, pomník Prokopa Velikého, budova sokolovny. Historické jádro města bylo r. 1990 prohlášeno za městskou památkovou zónu. - K významným osobnostem patří např. architekti Antonín Balšánek, Jan Koula a František Pokorný, lékaři Jan Bedrna a Ladislav Krulich, orientalista Blahoslav Hruška, entomolog Rudolf Čepelák, filozof Emil Svoboda, legionář a Sokol Oleg Vojtíšek, operní pěvec Karel Váňa, narodila se zde také zpěvačka Yvetta Simonová.
  Keywordsměsta * dějiny města * archeologické nálezy * doba kamenná * eneolit * kultura zvoncovitých pohárů * doba římská * obchodní stezky * dvorce * tvrze * biskupové * hradby * kostely * zvonice * radnice * sklepy * chodby * sochy * muzea * pomníky * sokolovny * památkové zóny * osobnosti
  CitationŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 79-80.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 213-215.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2010-12-17]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/cesky-brod.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  NoteObec v okrese Kolín.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (70) - File of personal names and family names
  (5) - File of corporation names
  (1) - File of geographical names
  (121) - File of personal names - persons from region
  (30) - File of corporation names - monuments in region
  (3) - File of geographical names - region
  (1) - Digitalizované dokumenty
  (14) - Monographies, maps
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (313) - ARTICLES
  (20) - Regional documents - books
  (1) - Regional documents - serials before 1950
  Databáze národních autorit NK ČR

Map

Český Brod (Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°4'27.12"N, 14°51'38.88"E

GPS: 50°4'27.12"N, 14°51'38.88"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.