Number of the records: 1  

Úvaly (Praha-východ, Česko)

 1. Geographic nameÚvaly (Praha-východ, Česko)
  See also Úvaly (Praha-východ, Česko : oblast)
  Events1300 - první písemná zmínka
  1845 - zavedena železnice
  1921 - Ouvaly přejmenovány na Úvaly
  01.01.1969 - povýšeny na město
  Personalities Dostál, Alois - kněz, autor první knihy o Úvalech
  Majerová, Marie - spisovatelka
  Kožíšek, Josef, - spisovatel
  Rytíř, Václav - malíř, grafik
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.07739,14.72092&z=12
  DescriptonMěsto za východním okrajem hlavního města Prahy, u potoka Výmola, při východním okraji Klánovických lesů. V historii nazývány též Auvaly, do r. 1921 Ouvaly. - Nadmořská výška: 253 m. - Podle četných archeologických nálezů bylo území osídleno již v době bronzové a železné. Vedla tudy také tzv. Trstenická obchodní stezka. Název obce Úvaly byl odvozen od skutečného úvalu, údolí s potokem Výmolou, kde leží dnešní nejstarší část městečka. Zpočátku patřily Úvaly ke Kouřimskému kraji, který ovládal mohutný kmen Zličanů. Okolo r. 1300 uváděny poprvé, tehdy ještě jako ves. V r. 1361 byla jedna část Úval připojena k panství hradu Škvorec, od r. 1462 byla majetkem pánů z Klinštejna. Druhá část patřila pánům z Hostyně, nejprve Stežovským a po nich Vchynským. Dne 15.9.1480 povolil král Vladislav II. vybírání cla v městečku Úvalech. R. 1508 byly Úvaly vypáleny zemanem J. Kopidlanským jako odveta za to, že mu před tím pražané popravili bratra. Obě části městečka r. 1560 připadly Smiřickým a celé Úvaly byly trvale připojeny ke Škvorci. Dalším významným majitelem byl Albrecht z Valdštejna a od r. 1623 Karel Liechtenstein. Tržní městečko bylo z velké části zničeno během třicetileté války. Větší rozvoj nastal až se stavbou železnice Olomouc-Praha. První vlak z Olomouce projel Úvaly r. 1845. Ve městě byl brzy potom zřízen poštovní úřad a postavena fara. V 19. stol. zde byl založen cukrovar, sladovna, byly zde 3 mlýny, továrna na oleje, nábytek a kovové zboží. Za první republiky zde byly dvě cihelny a šest větších výrobních závodů. S tím souvisel také stavební rozvoj Úval ve 20. l. 20. stol. - K památkám patří barokní kostel Zvěstování Panny Marie, u něho socha sv. Jana Nepomuckého, socha Arnošta z Pardubic na stejnojmenném náměstí, litinové kříže, soubor hospodářských budov s empírovým průčelím (čp. 6) z r. 1840 a barokní budova bývalého hotelu U lva. Proti kostelu budova školy postavená před r. 1792 (čp. 44) a sousední novorenesanční školní budova z r. 1884. Na průčelí fary (čp. 45) na náměstí Arnošta z Pardubic busta faráře Arnošta Dostála. K významným osobnostem se řadí spisovatelka Marie Majerová, na jejím rodném domě (čp. 18) na náměstí Arnošta z Pardubic umístěna pamětní deska, spisovatel Josef Kožíšek, malíř a grafik Václav Rytíř ad. - Západní okraj tvoří přírodní rezervace Klánovický les Vidrholec a Škvorecká obora.
  Keywordsměsta * dějiny města * majitelé města * archeologické nálezy * doba železná * doba bronzová * obchodní stezky * kostely * domy * školy * sochy * pamětní desky * baroko * empír * novorenesance * osobnosti * železniční tratě * přírodní rezervace
  CitationPŘIBYL, Alois, LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1975, s. 149.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 409.
  PSOTA, Jan ml., et al. Drobné památky v Úvalech a okolí. 1. vyd. Úvaly: Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, 2009, s. 201-230.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (4) - File of personal names and family names
  (67) - File of personal names - persons from region
  (10) - File of corporation names - monuments in region
  (3) - File of geographical names - region
  (2) - Digitalizované dokumenty
  (5) - Monographies, maps
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (218) - ARTICLES
  (9) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR

Map

Úvaly (Praha-východ, Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°4'38.64"N, 14°43'15.24"E

GPS: 50°4'38.64"N, 14°43'15.24"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.