Number of the records: 1  

Libiš (Česko)

 1. Geographic nameLibiš (Česko)
  Events1323 - první zmínka o obci
  Personalities Koller, František - majitel panství
  Štech, Václav - spisovatel
  Štech, V. V. - historik umění
  Fikotová, Olga - diskařka
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.2742,14.5025&z=12
  DescriptonObec při severozápadním okraji Neratovic, asi 12 km severně od hlavního města Prahy, 7 km severně od Mělníka. - Území osídleno již v mladší době kamenné, při archeologických výzkumech kromě nástrojů nalezeny i kostrové hroby skrčenců. První písemná zpráva o obci z r. 1323, tehdy zmiňován Protiva z Libiše. V l. 1364-1405 Libiš v majetku pražského arcibiskupství, již tehdy zde stával farní kostel sv. Jakuba Většího. Obec sloužila jako zemědělské zázemí Prahy, postupně ve vlastnictví pražské nižší šlechty, měšťanů, Břevnovského kláštera, pražské a nakonec mělnické obce. Během 14. stol. obec rozdělena na více samostatných statků. Část s kostelem v r. 1357 v držení bratrů Jana a Diviše z Libiše, v l. 1364-1365 zde sídlili Adam, Markvart a Libek ze Záhoří, od r. 1371 vladykové z Obříství (z nich první v 70. l. 14. stol. zmiňován rytíř Jan z Obříství). Ti patrně drželi i tvrz v Libiši, která stávala u důležitého brodu přes Labe v místě pozdějšího Štěpánova přívozu 1 km východně od obce. Potom získal Libiš zakladatel lobkovického rodu Mikuláš Chudý z Újezda, později psaný Hasištejnský z Lobkovic. Držitelé se rychle střídali, rozdělení obce trvalo i v průběhu 16. stol. Od r. 1618 Libiš v držení Václava Šťastného Pětipeského z Chýš, kterému byl pro účast ve stavovském povstání všechen majetek zabaven a prodán Polyxeně Pernštejnské z Lobkovic, a později svatému panu Goissovi. Potom Libiš postupně ve vlastnictví hraběnky Marie Cecílie Renaty z Náchoda a Lichtenberka (od r. 1657), Slavatů z Chlumu a Košumberka, Trauttmansdorffů, hrabat z Clary (v l. 1786-1803) a Clam-Gallasů (v l. 1803-1813). V l. 1817-1840 panství vlastnil generál František Koller, po něm podnikatel Jakub Rohrbach. V r. 1847 Libiš jako součást velkostatku Obříství prodána Trauttmansdorffům, v jejichž vlastnictví zůstala až do první pozemkové reformy. Po vydání tolerančního patentu v r. 1789 v obci vystavěn nový evangelický farní kostel, později vedle staré školy postavena nová konfesionální evangelická škola. Koncem druhé světové války byla v důsledku chybné navigace část pum svržena do prostoru mezi Spolanou a dnešním libišským sídlištěm, kde se ukryli obyvatelé obce. Přes 50 lidí tehdy v samotném závěru války zcela zbytečně zemřelo. Od 24. listopadu 1990 Libiš opět samostatnou obcí. - Z pamětihodností v Libiši dnes gotický kostel sv. Jakuba, před ním dřevěná zvonice. V těsné blízkosti zástavby se rozkládá pozůstatek původní polabské přírody, zvaný Černínovsko. - K významným osobnostem Libiše patří spisovatel Václav Štech, jeho syn, spisovatel a historik dr. V. V. Štech (v Libiši řadu let žil a své vzpomínky literárně zpracoval v knize V zamlženém zrcadle) a atletka, držitelka olympijské medaile v hodu diskem, Olga Fikotová.
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * tvrze * kostely * zvonice * školy * evangelíci * archeologické nálezy * doba kamenná * neolit * druhá světová válka * nálety * tragédie * osobnosti
  CitationOkolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 311.
  Obec Libiš [online]. [cit. 2004-11-08]. Dostupné z: http://www.libis.cz/.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  NoteObec v okrese Mělník.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (3) - File of personal names and family names
  (20) - File of personal names - persons from region
  (6) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - File of geographical names - region
  (2) - Monographies, maps
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (72) - ARTICLES
  (2) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR

Map

Libiš (Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°16'27.12"N, 14°30'9.00"E

GPS: 50°16'27.12"N, 14°30'9.00"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.