Number of the records: 1  

Slabce (Česko)

 1. Geographic nameSlabce (Česko)
  DistrictRakovník
  Events1003 - Slabce darovány lovčímu Hovorovi
  1360 - zmiňován dvůr Slabce
  09.03.1998 - Slabce získaly znak a prapor
  Personalities Kotík, Pravoslav - malíř
  Bauda, Karel - hudební skladatel
  Heller, Julius - pedagog
  Janiš, Josef Antonín - farář, zakladatel moderního včelařství
  Jirotka, Sebald - učitel, hudebník
  Tesař, Ladislav - básník
  Croÿ, Alexis - majitel zámku
  DescriptonObec 11 km jižně od Rakovníka. – Nadmořská výška: 410 m. – Jedna z nejstarších obcí na Křivoklátsku, písemně poprvé zmiňována již v r. 1003, (tehdy byly Slabce spolu s jinými obcemi darovány lovčímu Hovorovi jako vděk za záchranu života knížete Jaromíra při jeho přepadení Vršovci). Zdejší dvůr zmiňován r. 1360, jeho majitel Bohunek ze Slabce byl vázán manstvím ke hradu Křivoklátu. Od r. 1420 obec patřila ke hradu Krakovci, za husitských válek vypálena. R. 1544, za vlastnictví Jana z Vahanče, zde poprvé zmiňována tvrz, kterou r. 1702 majitel František Karel Vančura z Řehnic začal velkolepě přestavovat na zámek. Potom vlastnil slabecké panství rod Hildprantů z Ottenhausenu, po nich hrabě Hugo z Nostic a po něm princ Alex Croy Düllmen. Kromě rozsáhlého zámeckého komplexu v obci ještě kostel sv. Mikuláše s farou, hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie, barokní sochy v areálu zámku i v obci, u čp. 12 roubený špýchar a dva církevní kříže. 1 km jižně od obce hospodářský dvůr Sadlno. – Narodil se zde malíř a grafik Pravoslav Kotík, hudební skladatel Karel Bauda (Bouda), odborný publicista Julius Heller a básník Ladislav Tesař, působil zde zakladatel moderního včelařství, kněz Josef Antonín Janiš (v r. 1788 zde objevil partenodenezi včel) a učitel a hudební skladatel Sebald Jirotka. V r. 2016 získal čestné občanství in memoriam bývalý majitel zámku Alexis Croÿ. – V r. 1998 byl obci udělen znak a prapor. Obec Slabce také získala mnohá ocenění v soutěžích o vzhled a občanskou vybavenost obcí a za mimořádnou péči o zámek a zámecký park. Je členem mikroregionu Balkán a Regionálního sdružení Křivoklátsko.
  Keywordsobce * dějiny obce * manství * tvrze * zámky * kostely * hospodářské dvory * dvory * kaple * sochy * kříže * sakrální památky * rodáci
  CitationPALIVEC, Viktor; et al. Křivoklátsko. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1986, s. 157.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 338.
  ŠVÁCHA, Jan. Slabce: historie. Raport, 1996, roč. 6, č. 7, s. 7.
  ŠVÁCHA, Jan. Slabce: současnost. Raport, 1996, roč. 6, č. 8, s. 7.
  Slabce: současnost obce [online]. [cit. 2004-07-16]. Dostupné z: http://www.slabce.cz/html/soucasnost_slabce.htm.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (28) - File of personal names - persons from region
  (11) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - File of geographical names - region
  (2) - Monographies, maps
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (76) - ARTICLES
  (4) - Regional documents - books
  geographical name

  geographical name

  To the basket


Map

GPS: 49°59'45.17"N, 13°42'34.82"E