Number of the records: 1  

Středočeská pahorkatina (Česko)

 1. Geographic nameStředočeská pahorkatina (Česko)
  See also (Narrower term) Vlašimská pahorkatina (Česko)
  URLhttp://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%A1_pahorkatina
  http://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=49.73644,14.34008&z=12
  DescriptonČlenitá pahorkatina ve středních Čechách s vrchovinným územím v tektonických klenbách uprostřed. Rozkládá se na jihozápadě převážně v povodí řeky Vltavy, Sázavy, Otavy, Lužnice a dále v povodí Berounky (Úslavy). - Nejvyšší bod: Drkolná (729 m) v Plánické vrchovině. - Rozloha: 6 328 km2; střední výška: 436,3 m; střední sklon: 4°01'. - Je složena převážně z granitoidů středočeského plutonu, proterozoických a staropaleozoických hornin aj. - Silně rozčleněný erozně denudační reliéf, místy tektonicky rozrušený, s výraznými strukturními hřbety, suky, skalními tvary zvětrávání a odnosu, se zbytky neogenních zarovnaných povrchů s hlubokými údolími.
  Keywordspahorkatiny * vrchoviny * vrchy * povodí
  CitationDEMEK, Jaromír; et al. Hory a nížiny. 1. vyd. Praha: Academia, 1987, s. 481.
  NotePohoří ve středních Čechách na jih od Prahy a v severní části jižních Čech po obou březích řeky Vltavy.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (3) - File of geographical names
  Databáze národních autorit NK ČR
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1