Number of the records: 1  

Vysoký Chlumec (Česko)

 1. Geographic nameVysoký Chlumec (Česko)
  Events1235 - první zmínka o obci
  1382 - první zmínka o hradu
  1474 - příchod Lobkowiczů
  Personalities Popel z Lobkowicz, Zdeněk Vojtěch - majitel panství
  Bezouška, Bohumil - herec
  Vaniš, Josef - kameraman
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=49.6178,14.3897&z=12
  DescriptonObec 5 km jihozápadně od Sedlčan. Složena ze dvou místních částí, Vísky a Vysokého Chlumce. Dnes pod ni spadá ještě Bláhova Lhota, Habří, Hradce, Jezvina, Pořešice a Vápenice. - Nadmořská výška: 490 m. - Nejstarší písemná zpráva o obci z r. 1235, spojená s Mrakotou z Chlumce. Hrad na vrchu nad obcí založil ve druhé polovině 14. stol. Purkart Strnad z Janovic. Pod hradem založeny dvě osady, Chlumec a Víska. Chlumec býval již před třicetiletou válkou označován jako městečko nebo městys, v soupisu z r. 1617 uváděn jako "městečko pod zámkem". Historie obce až do první poloviny 19. stol. spjata s historií hradu. V r. 1474 získali Chlumec Lobkowiczové, kteří zde vytvořili ústřední správní sídlo svého panství. Největší rozvoj za Zdeňka Vojtěcha z Lobkowicz a jeho ženy Polyxeny. Po zrušení roboty v r. 1848 na Chlumci zůstalo jen ředitelství velkostatku s úřednictvem, nové politické a soudní centrum kraje bylo potom přeneseno do Sedlčan. Chlumec byl pro odlišení od ostatních Chlumců přejmenován na Vysoký Chlumec. Se vznikem Československa v r. 1918 byly zrušeny šlechtické tituly. Bývalý lobkowiczký majetek v období protektorátu zabavili němečtí nacisté, po druhé světové válce v r. 1948 čeští komunisté. - V rámci restitucí byl r. 1992 Lobkowiczům chlumecký majetek navrácen, ti jej ale r. 1998 prodali Arco-Zinnebergům, rodu příbuznému po předcích. - V obci dnes hrad, barokní bývalá správní budova panství (z 18. stol.), pivovar z r. 1466 (včetně obytných domů jako jediný majetek z celého panství zůstal Lobkowiczům), na návsi rokokové alegorické sochy dětí (od L. Widmana) a sochy Herkula a Hefaista (z dílny L. Widmana), na rozcestí mezi Vysokým Chlumcem a Habřím boží muka. V místní části Víska barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1778. Nedaleko vápencových lomů kaple sv. Anny, v lesích myslivna Poušť sv. Marka (dříve poutní kostelík). Od r. 1999 v obci budováno Muzeum vesnických staveb středního Povltaví. - K významným osobnostem obce patří např. herec Bohumil Bezouška a kameraman Josef Vaniš.
  Keywordsobce * dějiny obce * městyse * majitelé obce * hrady * kaple * boží muka * sochy * pivovary * rodáci
  CitationStřední Povltaví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984, s. 297.
  Sdružení obcí Sedlčanska. [Sedlčany]: Sdružení obcí Sedlčanska, 2000, s. 34-35.
  KUTHAN, Jan. Staletí pod hradními okny. Praha: MAROLI, 2002. 162 s.
  Průvodce po památkách a významných prvcích v regionu MAS Sedlčansko. Krásná Hora nad Vltavou: MAS Sedlčansko, 2011, s. 38-40.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  NoteObec v okrese Příbram.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of corporation names
  (1) - File of geographical names
  (10) - File of personal names - persons from region
  (7) - File of corporation names - monuments in region
  (3) - File of geographical names - region
  (1) - Monographies, maps
  (58) - ARTICLES
  (8) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  geographical name

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 49°37'4.08"N, 14°23'22.92"E

GPS: 49°37'4.08"N, 14°23'22.92"E

Number of the records: 1