Number of the records: 1  

Kostel Narození sv. Jana Křtitele (Počepice, Česko)

 1. Corporate nameKostel Narození sv. Jana Křtitele (Počepice, Česko)
  Other nameFiliální kostel Narození sv. Jana Křtitele (Počepice, Česko)
  Kostel sv. Jana Křtitele (Počepice, Česko)
  Farní kostel sv. Jana Křtitele (Počepice, Česko)
  Place Počepice (Česko)
  Events1790 - přestavba kostela
  Personalities Raab, Ignác - malíř
  Roškot, Jan Křtitel - kněz, spisovatel
  DescriptonV obci, obklopen hřbitovem. - Původně gotický kostel postaven jako farní již v první polovině 14. stol. R. 1553 kostel obnovili tehdejší majitelé obce, Anna Počepická ze Šanova a její syn Petr Počepický z Počepic (z té doby také nástěnné malby jejich aliančních znaků v kostele). Za Lobkoviců kostel v r. 1790 přestavěn a rozšířen, upravena věž a západní průčelí. - Jednolodní, obdélný kostel s nízkým nepravidelným pravoúhlým presbytářem se sakristii po severní straně a s mohutnou hranolovou věží s cibulovou bání na západním průčelí. Po jižní straně klasicistní přístavek vedoucí na věž. Presbytář sklenut křížovou klenbou, na jižní straně původní gotický portál. - Zařízení: barokní portálový oltář; vyřezávané pontifikální křeslo; obrazy od malíře Ignáce Raaba. - Proti kostelu fara, nejznámějším farářem, který zde působil, byl spisovatel Jan Křtitel Roškot.
  Keywordskostely * farní kostely * fary * gotika * baroko * klasicismus
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1998, s. 106.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 2. vyd. Díl 15. Praha: Argo, 1998, s. 149.
  Sdružení obcí Sedlčanska. [Sedlčany]: Sdružení obcí Sedlčanska, 2000, s. 24.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (3) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.