Number of the records: 1  

Tvrz (Lovčice, Příbram, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Lovčice, Příbram, Česko)
  Place Lovčice (Příbram, Česko)
  DescriptonV obci. - O tvrzi nejsou v písemných pramenech žádné zmínky, pouze k r. 1513 je doložena existence dvora. Tvrz však existuje dodnes. Vznikla pravděpodobně v 15.-16. stol., bývala sídlem zdejších vladyků. - Původně pozdně gotická (z ní zachován střední trakt), jednopatrová obdélná budova z lomového kamene, rozšířena v baroku o přístavek se sloupovou lodžií v přízemí. Byla znehodnocena pozdějšími úpravami. Rozměrná obdélná budova tvrze bez datovatelných detailů je dnes rozdělena na čtyři díly využívané k bydlení. K jejímu opevnění patrně patřil úsek silné kamenné zdi na jihovýchodě.
  Keywordstvrze * gotika * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 322.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 3. Praha: Eva, 1996, s. 108.
  Tvrz Lovčice [online]. [cit. 2006-02-20]. Dostupné z: http://www.hrady.cz/index.php?OID=919.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation

Number of the records: 1