Number of the records: 1  

Skřivan, Aleš, 1944-

 1. Personal nameSkřivan, Aleš, 1944-, prof., PhDr., CSc.
  Birth Uhříněves (Praha, Česko) - 11.11.1944
  Place of activity Říčany (Česko)
  Praha (Česko)
  Charact.Historik, vědecký pracovník Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Praha.
  Curriculum VitaeAbsolvent gymnázia v Říčanech a Filozofické fakulty UK Praha, obor historie a čeština. Od r. 1967 pracovník Katedry obecných dějin Filozofické fakulty UK Praha, od r. 1997 profesor. Vedoucí Semináře dějin mezinárodních vztahů Ústavu světových dějin Filozofické fakulty UK. Přednášel na několika německých univerzitách. Šéfredaktor časopisu Historický obzor a člen Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací. - Ve svých odborných studiích, článcích a publikacích se zaměřuje především na problematiku mezinárodních vztahů 19. a 20. století, zahraniční politiku Německa, Rakouska-Uherska a Japonska, politiku velmocí na Dálném východě a na dějiny geografických objevů. Autor řady překladů.
  Keywordshistorici * vědečtí pracovníci * učitelé * vysokoškolští pedagogové * redaktoři * odborní publicisté * překladatelé
  CitationLexikon současných českých historiků. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, s. 270.
  Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. 1. vyd. Praha: Libri, 1999, s. 439.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (23) - Monographies, maps
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1