Number of the records: 1  

Šverma, Jan, 1901-1944

 1. Personal nameŠverma, Jan, 1901-1944
  Birth Mnichovo Hradiště (Česko) - 23.03.1901
  Death Nízké Tatry (Slovensko) - 10.11.1944
  Place of activity Praha (Česko)
  Moskva (Rusko)
  Paříž (Francie)
  Slovensko
  Charact.Komunistický politik a novinář.
  Curriculum VitaeStudoval práva na UK v Praze. Studia však nedokončil a věnoval se politické a žurnalistické dráze v Komunistické straně Československa, jejímž členem byl od roku 1921. Redaktor Večerníku Rudého práva. Absolvent Leninské školy v Moskvě. Spolupracovník Klementa Gottwalda. V l. 1935-1938 poslanec Národního shromáždění. V r. 1935 stál v pozadí rozhodnutí zvolit prezidentem Edvarda Beneše. V listopadu 1938 člen zahraničního vedení Komunistické strany Československa v Moskvě, v l. 1939-1940 řídil činnost zahraničního byra Komunistické strany Československa v Paříži a vydával časopis Světový rozhled. V r. 1940 se vrátil do Moskvy, kde se podílel na československém vysílání moskevského rozhlasu. Redigoval Československé listy, od r. 1941 pracoval ve Všeslovanském výboru. Od září 1944 zástupce zahraničního vedení Komunistické strany Československa na Slovensku. Účastník Slovenského národního povstání. Při přechodu hory Chabenec zemřel. - Autor politických publikací.
  Keywordsfilozofové * politici * novináři * odborní publicisté * komunisté
  CitationKÁRNÍK, Zdeněk. Průkopníci. Praha: Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, 1979.
  HOLÁ, Věra. Jan Šverma 1901-1944. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1985.
  KÁRNÍK, Zdeněk. Památky středních Čech. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1985.
  Československý biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 726.
  CHURAŇ, Milan a kol. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 2. vyd. II. díl. Praha: Libri, 1998, s. 212.
  Politická elita meziválečného Československa 1918 - 1938. Vyd. 1. Praha: Pražská edice, 1998, s. 266.
  Slovník českých filozofů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 577.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - File of geographical names - region
  (1) - amg
  (10) - Monographies, maps
  (11) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.