Number of the records: 1  

Gellner, František, 1881-1914

 1. Personal nameGellner, František, 1881-1914
  Birth Mladá Boleslav (Česko) - 19.06.1881
  Death Halič (Polsko a Ukrajina) - 191409
  Place of activity Brno (Česko)
  Mladá Boleslav (Česko)
  Příbram (Česko)
  Drážďany (Německo)
  Mnichov (Německo)
  Paříž (Francie)
  Charact.Básník, malíř, karikaturista, novinář.
  Curriculum VitaeV Mladé Boleslavi absolvoval základní školu a gymnázium (1891-1899). Podílel se na vydávání mladoboleslavských studentských časopisů, kde uveřejňoval své verše, překlady i kresby. Po maturitě odešel na techniku do Vídně, kde složil pouze zkoušky z kreslení. R. 1901 odešel na báňskou akademii v Příbrami; dále působil v Mnichově, Paříži, Drážďanech. Od poloviny r. 1911 žil v Brně, kde pracoval v redakci Lidových novin. V srpnu 1914 narukoval do Mladé Boleslavi a odtud odjel na haličskou frontu. Od září 1914 byl veden jako nezvěstný. - Příslušník pražské bohémy. Představitel české literární dekadence a propagátor anarchistických názorů. Ve svých básních útočí na společenskou přetvářku. Ohlas měly jeho politické satiry. Své verše si sám ilustroval. Pro Lidové noviny psal vtipné fejetony. Rovněž autor dramatu, románu a povídek. - Ilustroval Havlíčkův Křest svatého Vladimíra (1904) a Horkého Paličovu sloku (1905). V malířské tvorbě se věnoval zejména portrétům a figurální tvorbě.
  Keywordsspisovatelé * básníci * prozaici * dramatici * výtvarníci * malíři * karikaturisté * novináři * překladatelé
  CitationBURIÁNEK, František. Generace buřičů. 1. vyd. Praha: UK, 1968.
  Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století. 3. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1982, s. 68.
  MOURKOVÁ, J. František Gellner. Český jazyk a literatura, 1982, 31, s. 180.
  Lexikon české literatury. 1. vyd. Díl 1. Praha: Academia, 1985, s. 795.
  Československý biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 166.
  DASTYCHOVÁ, Zuzana. Život a smrt boleslavského básníka Františka Gellnera. Boleslavský deník, 1996, roč. 4, č. 141, s. 6.
  JIREŠ, Roman. František Gellner oslovil také Katapult. Mladá fronta Dnes, 21.5.2001, roč. 12, č. 117, Střední Čechy Dnes [příloha], s. 5.
  BENEŠ, Luděk. Gellnerovy kresby jsou ceněny až dnes, řadu let po jeho smrti. Boleslavský deník, 5.6.2001, roč. 9, č. 129 [130], s. 22.
  BENEŠ, Luděk. Osobnosti Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2009, s. 52.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (26) - Literature
  (9) - Monographies, maps
  (1) - Audiobooks
  (2) - Audiorecords
  (24) - ARTICLES
  (3) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR