Number of the records: 1  

Král, Miloslav, 1930-

 1. Personal nameKrál, Miloslav, 1930-, ing., CSc.
  Birth Starý Samechov (Česko) - 05.04.1930
  Place of activity Praha (Česko)
  Charact.Filozof, pracovník Kabinetu pro výzkum vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu ČSAV.
  Curriculum VitaeAbsolvent ČVUT v Praze. Při vysoké škole soukromě studoval filozofii. Po ukončení techniky nastoupil na místo aspiranta filozofie na Filozofické fakultě UK v Praze. Souběžně s aspiranturou absolvoval přednášky matematiky a fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Pedagog filozofie Matematicko-fyzikální fakulty UK a Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT. V r. 1968 podepsal prohlášení 2 000 slov. V r. 1969 přestoupil do Výzkumného ústavu ekonomiky průmyslu a stavebnictví VŠE, odkud byl v r. 1970 z politických důvodů propuštěn. Koncem roku 1976 podepsal Chartu 77. - Až do r. 1989 vykonával dělnická povolání. V r. 1990 se vrátil na VŠE, potom přešel do Kabinetu pro výzkum vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu Akademie věd ČR. - Ve své práci se zabýval převážně filozofií vědy. - Autor řady odborných publikací, např. Moderní věda a filozofie, Věda a cena informace ad.
  Keywordsfilozofové * učitelé * vysokoškolští pedagogové * odborní publicisté
  CitationSlovník českých filozofů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 299.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (13) - Monographies, maps
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1