Number of the records: 1  

Kostel Českobratrské církve evangelické (Rybníky, Česko)

 1. Corporate nameKostel Českobratrské církve evangelické (Rybníky, Česko)
  Other nameEvangelický kostel (Rybníky, Česko)
  Place Rybníky (Česko)
  Origin28.09.1847 - kostel vysvěcen
  DescriptonJako filiální existoval sbor již od r. 1782, samostatný reformovaný toleranční sbor založen až r. 1851. Evangelický kostel byl postaven již r. 1847. - Novoklasicistní obdélný, na průčelí, vyvrcholeném sanktusníkovou věžičkou, lizénové rámce a trojúhelný štít, na bočních fasádách pilastry, horizontální pásování a obdélná okna. Vstupní portál obdélný, s rovnou římsou v nadpraží. Vnitřek sklenut valeně. - V r. 1946 sídlo sboru přeneseno do Příbrami a bohoslužby v kostely konány jen zřídka. V r. 1984 byl pronajímán jako sklad nábytku, na přelomu let 2006-2007 byl prodán do soukromého vlastnictví.
  Keywordskostely * Českobratrská církev evangelická * evangelíci * sbory * neoklasicismus * sklady
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 269.
  NEŠPOR, Zdeněk R. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska. Praha: Kalich, 2009, s. 412.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation

Number of the records: 1