Number of the records: 1  

Jůn, Libor, 1970-

 1. Personal nameJůn, Libor, 1970-, Mgr.
  Birth Mělník (Česko) - 15.06.1970
  Place of activity Liberec (Česko)
  Mělník (Česko)
  Praha (Česko)
  Charact.Historik, archivář, vysokoškolský pedagog a odborný publicista.
  Curriculum VitaeAbsolvent mělnického gymnázia a historie na Filozofické fakultě UK v Praze. Postgraduálně studoval ochranu a péči o kulturní dědictví ve filmu a fotografii na Filmové a televizní fakultě AMU. V l. 1993-1997 odborný pracovník Archivu Národního muzea. Od r. 2001 odborný asistent na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. V l. 2000-2002 pracoval ve Výzkumném centru pro dějiny vědy Akademie věd ČR. Od r. 2009 pedagog na FAMU. V současnosti působí opět v Archivu Národního muzea v Praze. - Zabývá se obecnými dějinami 19. a 20. století, dějinami fotografického obrazu a úlohou fotografie se zaměřením na cestovatelskou fotografii, výzkumem restaurování a konzervování fotografických materiálů a vhodným způsobem jejich dlouhodobého uložení. - Autor odborných publikací.
  Keywordshistorici * archiváři * učitelé * vysokoškolští pedagogové * odborní publicisté
  CitationLexikon českých historiků 2010. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012, s. 221. ISBN 978-80-7464-036-0.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (8) - Monographies, maps
  (3) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1