Number of the records: 1  

Škola (Čakovičky, Česko)

 1. Corporate nameŠkola (Čakovičky, Česko)
  Place Čakovičky (Česko)
  Origin1793 - v Čakovičkách zřízena škola
  Events1818 - postavena školní budova
  1890 - postavena nová školní budova
  Termination1966 - výuka ve škole ukončena
  Personalities Čepek, Petr - herec
  DescriptonPrvní škola byla v Čakovičkách zřízena v r. 1793, původně jako jednotřídní. Navštěvovaly ji i děti z obcí Nová Ves a Jiřice. R. 1818 byla na obecní louce postavena nová škola, její součástí byly i dvě zahrady, školka a malá květnice. Významnou událostí v dějinách školy byla návštěva geologa Jana Palackého (syn Františka Palackého), který škole daroval sádrovou bustu císaře Josefa I. Z kapacitních důvodů byla v r. 1882 otevřena druhá třída ve škole, r. 1890 byla postavena zcela nová školní budova. V r. 1966 byla škola v Čakovičkách uzavřena. - Do čakovičkovské školy chodil např. i pozdější český herec Petr Čepek, který v Čakovičkách strávil část svého života. Jeho teta (Čepková) působila na škole jako ředitelka.
  Keywordsškoly * školní budovy * dějiny školství
  CitationPovodí Mratínského potoka a jeho okolí. 1. vyd. Líbeznice: Svazek obcí Region povodí Mratínského potoka, 2006, s. 104-105, 106.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation

Number of the records: 1