Number of the records: 1  

Vorecká tvrz (Bezno, Česko)

 1. Corporate nameVorecká tvrz (Bezno, Česko)
  Other nameDům čp. 47 (Bezno)
  Place Bezno (Česko), Nemyslovická 47
  DescriptonV tzv. Voreckém dvoře, v jihozápadní části Bezna. - Podle polohy na vyvýšeném místě a dřívějších archeologických nálezů je tzv. Vorecký dvůr považován za nejstarší vladycký dvůr okolo něhož se potom Bezno dále rozrůstalo. Písemné zprávy o tzv. Vorecké tvrze jsou, snad byla sídlem jednoho z místních vladyků. - Jedná se o dvoukřídlou budovu tvrze (dnes čp. 47) v těsné blízkosti brány do dnešního areálu dvora. Jižnější jednopatrové křídlo je původně pozdně gotické až renesanční, má dvě valeně zaklenuté suterénní místnosti s výsečemi, 1 m silné zdivo a dnes zasuté sklepení. Ostatní prostory jsou plochostropé. Severní křídlo je patrně mladší, původně asi čtyřprostorové, se zbytky renesanční sgrafitové omítky. Další úpravy objektu probíhaly v l. 1727-1776 (letopočet na nádvorní fasádě severního křídla a na vstupním portálku v nádvoří).
  Keywordstvrze * přestavěné tvrze * hospodářské budovy * hospodářské dvory * gotika * renesance * sgrafita
  CitationFIŠERA, Zdeněk. Hrady a tvrze na Mladoboleslavsku. Vyd. 1. Mladá Boleslav: Okresní muzeum Mladá Boleslav. 2002, s. 19-20.
  See also related Bezno (zámek)
  Špýchar (Bezno, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.