Number of the records: 1  

Podhora, Václav, 1895-1963

 1. Personal namePodhora, Václav, 1895-1963
  Birth Brandýsek (Česko) - 03.06.1895
  Death Tábor (Česko) - 12.07.1963
  Place of activity Praha (Česko)
  Slaný (Česko)
  Bělehrad (Srbsko)
  Frankfurt nad Mohanem (Německo)
  Itálie
  Velká Británie
  Charact.Důstojník čs. armády, legionář a odbojář, diplomat.
  Curriculum VitaeAbsolvent reálky a obchodní akademie ve Slaném. Strojní fakultu ČVUT nedokončil. Po r. 1914 sloužil v rakousko-uherské armádě. Do r. 1920 bojoval v řadách čs. legií. V l. 1920-1926 důstojník generálního štábu v čs. armádě. Absolvoval též Vysokou školu válečnou. Poté pracoval jako tajemník Sekce keramické Ústředního svazu čs. průmyslníků, ve 30. letech ředitelem stavební společnosti Jugogradba v Bělehradě a později ředitel firmy Slavík v Praze. - Po okupaci zakladatel odbojové skupiny Obrana národa. V dubnu 1940 uprchl přes Francii do Velké Británie. Sloužil v čs. brigádě, v l. 1942-1944 čs. vojenským přidělencem u jugoslávské královské vlády, později čs. styčným důstojníkem v Itálii. Po návratu do vlasti ustaven přednostou skupiny v týlovém oddělení Ministerstva národní obrany, od podzimu 1946 velitelem čs. vojenské mise ve Frankfurtu. Po té, co přešel do služeb Ministerstva zahraničních věcí byl v l. 1947-1949 generálním konzulem ve Frankfurtu. V listopadu 1949 zatčen pod záminkou přechovávání důvěrných spisů. Po propuštění pracoval v pražském Kovomatu.
  Keywordsvojáci * důstojníci * legionáři * odbojoví pracovníci * diplomaté
  CitationDEJMEK, Jindřich, NĚMEČEK, Jan, MICHÁLEK, Slavomír. Diplomacie Československa. Díl II. Biografický slovník československých diplomatů (1918-1992). 1. vyd. Praha: Academia, 2013, s. 194. ISBN 978-80-200-2285-1.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
Number of the records: 1