Number of the records: 1  

Vinařice (Kolín, Česko)

 1. Geographic nameVinařice (Kolín, Česko)
  See also (Broader term) Týnec nad Labem (Česko)
  DistrictKolín
  DescriptonObec 11,5 km východně od Kolína, na levém břehu řeky Labe. V historii nazývaná též Vinarce. - Nadmořská výška: 230 m. - Území osídleno již v pravěku, v katastru dnešní obce bývalo patrně laténské strážní hradiště. Ve 14. stol. patřily Vinařice, pod správu týnecké rychty a spolu s ní k cisterciáckému klášteru v Sedlci. Po husitských válkách r. 1436 spolu s Týncem nad Labem a dalšími vesnicemi dány Vaňkovi z Miletínka a nadále tak sdílely osudy sousedního Týnce nad Labem. R. 1490 patřilo toto panství vévodovi z Münsterberka, v r. 1491 Vilémovi z Pernštejna. Pernštejnové odprodali všechna svá česká panství císaři Maxmiliánovi a tak se Vinařice spolu s Týncem dostaly ke královské komoře. Po r. 1848 Vinařice od Týnce odděleny a staly se součástí politického okresu Přelouč, kde zůstaly až do zániku starého okresního uspořádání v r. 1960. Potom připadly pod nově vzniklý okres Kolín a opět spojeny se sousedním Týncem nad Labem, jehož jsou katastrální součástí dodnes, odděluje je pouze most. - Zajímavostí obce jsou dnes dva kříže - dřevěný na východním okraji, u křižovatky silnice Kolín-Přelouč s odbočkou do Vinařic, a druhý litinový, na západním okraji při silnici do Záboří nad Labem.
  Keywordsobce * dějiny obce * doba laténská * strážní hrady * hradiště * městské části
  CitationTýnec nad Labem : město Týnec n/L. : Vinařice [online]. [cit. 2012-01-31]. Dostupné z: http://www.tynecnadlabem.cz/.
  Cesty a památky : Kolínsko [online]. [cit. 2012-01-31]. Dostupné z: http://cestyapamatky.cz/kolinsko/vinarice.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (2) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.