Number of the records: 1  

Libice nad Cidlinou (Česko)

 1. Geographic nameLibice nad Cidlinou (Česko)
  Events981 - první zmínka o Libici
  995 - vyvraždění Slavníkovců na Libici
  1108 - na Libici zavražděni dva Vršovci
  1634 - Libice vypálena
  1944 - nálet na libickém nádraří
  Personalities Slavníkovci (rod)
  Vojtěch - první český biskup
  Jiránek, Karel - hudební skladatel, básník
  Křička, Čeněk - architekt
  Lukeš, František - kněz, prozaik, odborný publicista
  Dědek, Vladimír - amatérský divadelní režisér a herec
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.1267,15.1783&z=12
  DescriptonObec 4 km jihovýchodně Poděbrad, na řece Cidlině. - Nadmořská výška: 190 m. - Území bylo osídleno již v pravěku, archeologickými výzkumy doloženo osídlení z mladší doby bronzové. První slovanská osada zde vznikla ve druhé polovině 6. stol. (nálezy keramiky tzv. pražského typu), slovanské hradiště koncem 8. stol. Od konce 9. stol. bylo toto hradiště centrem severního výběžku Kouřimska. Ve druhé polovině 10. stol. se v Libici usídlil charvatský velmož Slavník, zakladatel rodu Slavníkovců. Podle pověsti se v Libici narodil Slavníkův syn, pozdější druhý pražský biskup, sv. Vojtěch. Území Slavníkovců (někdy nazývané knížectvím), zaujímalo do r. 995 téměř celou východní polovinu Čech. K hradišti patřilo mohutně opevněné předhradí s kostelem Panny Marie. Písemně byla Libice poprvé uváděna v Kosmově Kronice české k r. 981, kdy zde Slavník zemřel. Jeho následovník, syn Soběslav se díky svým mocenským ambicím dostal do sporu s vládnoucími Přemyslovci (vedl samostatnou zahraniční politiku, razil vlastní mince v Malíně i na Libici). Spor vyvrcholil 27-28.9.995, kdy byla za nepřítomnosti Soběslava Libice vypálena a všichni přítomní Slavníkovci i s rodinami povražděni. Libice potom sloužila jako přemyslovské kastelánské hradiště, v r. 1108 zde byl při likvidaci rodu Vršovců zabit kastelán Božej a jeho syn Bořut (událost opět popsal Kosmas). Liblické hradiště bylo připomínáno ještě r. 1129, potom jeho význam klesal. Okolo r. 1130 bylo hradiště v Libici patrně zničeno při požáru, obnoveno bylo potom pouze předhradí, ze kterého postupně vznikala středověká ves. Počátkem 13. stol. patřila Libice ke správní župě Havraň, do husitských válek ke klášteru sv. Jiří v Praze. V té době v Libici stávaly patrně dva kostely. Starší kostel Panny Marie a novější kostel sv. Jiří, který byl patrně vystavěn na místě původního kostela sv. Bonifáce. R. 1336 abatyše kláštera sv. Jiří prodala manský dvůr spolu s rychtářstvím v Libici Ješkovi ze Všechlap. V r. 1420 byla Libice zpustošena vojsky císaře Zikmunda, r. 1425 vojskem Sirotků. V r. 1437 připadla do majetku pánů z Kunštátu a na Poděbradech. Během třicetileté války byla Libice zpustošena v l. 1620 a 1632, téměř celá byla vypálena při invazi vojsk saského kurfiřta v r. 1634 (tragédie zachycena na známé kresbě Karla Škréty ml.). Obnova obce probíhala velmi pozvolna, k prudšímu rozvoji došlo až po r. 1848. V r. 1871 byl v obci založen cukrovar, r. 1872 zde byla zřízena železniční zastávka a r. 1896 otevřeno nádraží. Z původní kovárny postupně vznikla továrna na zemědělské a hospodářské vozy, v r. 1902 byla v Libici založena ještě továrna na speciální vozy a vlečné vozy za nákladní automobily. Během první světové války zahynulo několik místních občanů, událost připomínají dvě pamětní desky na průčelí obecního úřadu. Po vzniku první republiky začalo v obci sílit dělnické hnutí, vyvrcholením byla stávka v obou strojírenských továrnách v r. 1920. Během druhé světové války se v Libici usadilo několik občanů vysídlených z bývalých Sudet. Ke konci války, 28. prosince 1944 byl americkým letcem u Libice ostřelován osobní vlak, při náletu a na jeho následky zahynulo 28 cestujících. V r. 1947 byl na místě neštěstí postaven žulový památník. V r. 1994 získala Libice nad Cidlinou obecní prapor a znak. - V Husově ulici poblíž obecního úřadu dnes stojí pozdně barokní fara (původně kostel Zvěstování Panny Marie), ve východní části obce na hřbitově kostel sv. Vojtěcha, areál slavníkovského hradiště rozkládá na západním okraji obce. V obci je dále evangelický kostel, památník sv. Vojtěcha, památník M. J. Husa, a památník náletu, v budově obecního úřadu je instalována Pamětní síň slavníkovské Libice. - K významným osobnostem Libice patří např. hudební skladatel a básník Karel Jiránek, architekt Čeněk Křička, kněz, prozaik a publicista František Lukeš a amatérský divadelní herec a režisér Vladimír Dědek.
  Keywordsobce * dějiny obce * archeologické výzkumy * doba bronzová * kultura s lineární keramikou * kultura s vypíchanou keramikou * hradiště * slovanská hradiště * Slované * vraždy * cukrovary * železniční stanice * strojírny * nákladní automobily * dělnické hnutí * stávky * druhá světová válka * nálety * kostely * fary * památníky * pomníky * pamětní desky * pamětní síně
  CitationOkolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 309-311.
  ČEJKA, Milan. Libice nad Cidlinou: z historie obce [online]. [cit. 2008-03-26]. Dostupné z: http://www.libicenadcidlinou.cz/.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  NoteObec v okrese Nymburk.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (7) - File of personal names and family names
  (11) - File of personal names - persons from region
  (8) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - File of geographical names - region
  (3) - Digitalizované dokumenty
  (9) - Monographies, maps
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (127) - ARTICLES
  (28) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR

Map

Libice nad Cidlinou (Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°7'36.12"N, 15°10'41.88"E

GPS: 50°7'36.12"N, 15°10'41.88"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.