Number of the records: 1  

Mužský (Boseň, Česko)

 1. Geographic nameMužský (Boseň, Česko)
  See also (Broader term) Boseň (Česko)
  Place Mužský, vrch (Česko)
  Events1400 - první zmínka o obci
  1995 - obec prohlášena vesnickou památkovou rezervací
  DescriptonObec 4,5, km východně od Mnichova Hradiště, na vysoké náhorní planině lemované téměř ze všech stran členitými pískovcovými skalami a skalními městy Českého ráje. Část obce Boseň.- Nadmořská výška: 384 m. - Území osídleno již v pravěku, náhorní planina byla osídlena téměř nepřetržitě od doby kamenné po raný středověk a střežila tak zdejší prastaré obchodní stezky. Slovanské osídlení dokládají výšinná hradiště Hrada a Klamorna, na ně navázaly ve 13. a 14. stol. tzv. skalní hrady. Obec Mužský písemně poprvé uváděna k r. 1400, tehdy v majetku cisterciáckého kláštera v Hradišti nad Jizerou. Po zabrání církevního majetku během husitských válek získal obec nejprve Jan z Ralska a po něm husitský hejtman Jan Čapek ze Sán. R. 1465 byla obec Mužský připojena k Valečovu, r. 1661 pak spolu s Valečovem k vladštejnskému panství Klášter (k němuž patřila až do konce feudalismu). Nejdéle od 16. stol. ale dvě usedlosti v obci patřily také ke hradu Kost. Události třicetileté války obec přímo příliš nezasáhly, z celkových 15 usedlostí byly v berní rule k r. 1654 zaznamenány pouze 2 pusté. - Kvůli své odlehlé poloze obec Mužský ve 20. stol. příliš neprosperovala, stagnovala, díky převažujícímu rekreačnímu využití si ale zachovala lidový ráz. Dodnes zde zůstalo dobře zachované patrně středověké jádro s nepravidelnou návsí, obklopenou paprsčitě uspořádanými, převážně roubenými usedlostmi (usedlost čp. 18 dokonce majitel v nedávné době rozšířil o roubenou sýpku z obce Zásadka). Uprostřed návsi jednoduchá bedněná zvonička, u ní litinový kříž z r. 1877. Východně od obce stojí samostatná chalupnická zástavba Slivice, vzniklá v 18. a 19. stol. V posledních letech byly některé domy vzorově upraveny, střechy opět pokryty šindelem. V r. 1995 byla celá obec Mužský prohlášena vesnickou památkovou rezervací.
  Keywordsobce * dějiny obce * doba kamenná * slovanská hradiště * obchodní stezky * majitelé obce * lidová architektura * roubené stavby * památkové rezervace
  CitationPEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri. 2003, s. 160-161. ISBN 80-7277-148-5.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  NoteČást obce Boseň v okrese Mladá Boleslav.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (2) - File of geographical names - region
  (10) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
  geographical name

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°31'25.68"N, 15°2'32.64"E

GPS: 50°31'25.68"N, 15°2'32.64"E

Number of the records: 1