Number of the records: 1  

Vrátkov (Česko)

 1. Geographic nameVrátkov (Česko)
  DistrictKolín
  Events1381 - první zmínka o obci
  Personalities Smiřičtí ze Smiřic (rod) - majitelé panství
  Lichtenštejnové (rod) - majitelé panství
  Kudrnáč, Jaroslav, - archeolog
  DescriptonObec 3,5 km jihozápadně od Českého Brodu. - Nadmořská výška: 275 m. - Území osídleno již v pravěku, archeologickými nálezy doložena doba kamenná (kamenná sekerka, klínek a sekeromlat) a doba laténská (J. Kudrnáč r. 1959 - nález polozemnice). Pozdější obec Vrátkov písemně poprvé připomínána k r. 1381, tehdy děkan staroboleslavské kapituly Jakeš dědičně pronajal Vrátkov s poplužním dvorem Petrovi a jeho synovi. Kapitula držela obec pouze do r. 1420, potom veškerý církevní majetek zabral král Zikmund a věnoval ho věrným šlechticům. Vrátkov získal nejprve Jan Kačice z Vrátkova, po něm v r. 1437 Jan Umrlý ze Suché. K r. 1468 uváděn Šimon z Vrátkova, v první polovině 16. stol. získal obec Jindřich Škvorecký z Klinštejna, r. 1532 ji prodal Zikmundovi Smiřickému ze Smiřic. Od r. 1547 Vrátkov v majetku rytířů Günterů z Moren, po smrti Václava Güntera z Moren a na Vrátkově v r. 1582 Vrátkov přešel na Bedřicha Ichtryce z Ichtryc, který ho v r. 1592 prodal městu Český Brod. Město přišlo o Vrátkov během pobělohorských konfiskací, r. 1623 ho koupil Karel z Lichtenštejna a připojil k plaňanskému panství. V r. 1639 Vrátkov vypleněn Švédy a po obnově byl r. 1657 připojen k lichtenštejnskému panství Kostelec nad Černými lesy. Při tomto panství zůstala obec až do r. 1850. Potom byl Vrátkov samostatnou obcí, v l. 1960-1990 připojen k Tismicím. Od r. 1990 je Vrátkov opět samostatnou obcí. - Na jihozápadním konci obce kamenná sloupková zvonička z r. 1820, severně od obce, při silnici do Českého Brodu kamenný křížek z r. 1874 (postavený nákladem manželů Václava a Kateřiny Miškovských z Vrátkova).
  Keywordsobce * dějiny obce * doba kamenná * doba bronzová * doba laténská * majitelé obce * zvoničky * kříže
  CitationVrátkov [online]. c2012. [cit. 2012-02-03]. Dostupné z: http://www.vratkov.cz/.
  Cesty a památky : Kolínsko [online]. [cit. 2012-02-03]. Dostupné z: http://cestyapamatky.cz/kolinsko/vratkov.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (3) - File of personal names - persons from region
  (3) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.