Number of the records: 1  

Bzová (Beroun, Česko)

 1. Geographic nameBzová (Beroun, Česko)
  Events1390 - první zmínka o obci
  1926 - archeologické nálezy
  Personalities Kuška, Theodor, - diplomat
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=49.89767,13.86275&z=12
  DescriptonObec 4 km severozápadně od Žebráku, západně od Zdic. - Nadmořská výška: 398 m. - Typická kolonizační ves, vzniklá snad krátce po založení hradu Žebrák. Písemně poprvé zmiňována k r. 1390, v té době byla v držení Matěje ze Bzové. K Žebráku patřila až do r. 1405, potom spadala pod hrad Točník. Obyvatelé obce měli služební povinnost doprovázet se svými psy hradního pána při lovech, za služby na hradě jim král Václav IV. v r. 1405 dokonce udělil privilegia. Podle kronikáře Antonína Milky stávala původní obec Bzová ještě počátkem 17. stol. v lesích v místě zvaném Zábisk, později byla obec kvůli špatné poloze (byly tam bystřiny a močály) přestěhována zhruba do míst, kde stojí dnes. Během třicetileté války byla obec uchráněna před vypálením, v zápisu z r. 1650 bylo v obci zpustlých jen 5 hospodářství a 5 chalup. V l. 1750-1850 patřila obec nadále k točnickému panství, rozkvět nastal po zrušení roboty v r. 1848 a následně koncem 19. a počátkem 20. stol. - K památkám patří na návsi u rybníka zděná kaplička se zvonicí z 2. pol. 19. stol., dva pomníky padlým u budovy dnešního obecního úřadu, pět litinových křížků na kamenném nebo pískovcovém postavci, bývalý větrný mlýn (čp. 66) z 16. nebo 17. stol., přestavbou značně znehodnocený. V místě Na Zábisku jsou dodnes patrné známky původního osídlení (elipsovitý val, hráz a pozůstatky rybníka, terasovitá políčka aj.). V r. 1926 tu byly nalezeny zdobené keramické střepy nádob z doby bronzové. - K významným rodákům patří diplomat a překladatel Theodor Kuška.
  Keywordsobce * dějiny obce * zaniklé obce * majitelé obce * kapličky * zvonice * pomníky * větrné mlýny * kříže * doba bronzová * archeologické nálezy * rodáci
  CitationPALIVEC, Viktor; et al. Křivoklátsko. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1986, s. 139.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 209.
  BLACKÝ, Antonín. Bzová. 4., upr. a dopl. vyd. Bzová: Obecní úřad Bzová, 2009. 348 s.
  Data source entrySoupis měst, obcí a okresů České republiky
  www(Adresy ČR-MVČR)
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (2) - File of personal names - persons from region
  (2) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - Monographies, maps
  (12) - ARTICLES
  (3) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR

Map

Bzová (Beroun, Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 49°53'51.72"N, 13°51'46.08"E

GPS: 49°53'51.72"N, 13°51'46.08"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.