Number of the records: 1  

Makotřasy (Česko)

 1. Geographic nameMakotřasy (Česko)
  DistrictKladno
  Events1316 - první zmínka o Makotřasech
  1961 - archeologické nálezy z období eneolitu
  DescriptonObec 9 km východně od Kladna. - Nadmořská výška: 303 m. - Území osídleno již v pravěku, nad soutokem Dolanského a Zákolanského potoka objevena osada lidu keramiky nálevkovitých (zvoncovitých) pohárů pozdní doby kamenné (eneolit). Osada zajímavá ojedinělým ohrazením čtvercové plochy o straně 300 m (možná souvislost s blíže neurčeným měřením času). Dále nalezeny hliněné tyglíky k tavení mědi a další eneolitické nálezy z období kultury lidu šňůrové keramiky. První písemná zpráva o Makotřasech z r. 1316, tehdy zde zmiňován Jetřich ze Skuhrova. Název obce patrně připomíná činnost zdejších obyvatel, vytřásání máku z makovic. Na počátku 15. stol. zde stávala tvrz, sídlo zdejších držitelů z řad nižší šlechty nebo bohatých pražských měšťanů. Po 23.5.1420 Makotřasy vypleněny husitskými vojsky (husité zde také upálili dva kněze), o rok později dobyli i zdejší tvrz. Po r. 1455 Makotřasy v držení Schwarzenberků a Šternberků, potom připojeny k buštěhradskému panství, do držení Kolovratů. - Na návsi pozdně barokní kaple, zbytky zaniklé tvrze zachovány v poloze nad rybníkem.
  Keywordsobce * dějiny obce * tvrze * zaniklé tvrze * kaple * archeologické výzkumy * archeologické nálezy * pravěká sídliště * osady * eneolit * doba kamenná
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 339.
  NĚMEC, Jan, SOUKUP, Vladimír. Výlety do okolí Prahy. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989, s. 319.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 290-291.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 8. Praha: Argo, 1996, s. 274-275.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (4) - File of personal names - persons from region
  (2) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - Monographies, maps
  (13) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1