Number of the records: 1  

Přírodní památka Kosova Hora (Příbram-oblast, Česko)

 1. Geographic namePřírodní památka Kosova Hora (Příbram-oblast, Česko)
  Other nameKosova Hora
  Place Kosova Hora (Česko)
  DistrictPříbram
  Origin05.12.1946 - vyhláška MŠO
  DescriptonAsi 800 m jihovýchodně od obce Kosova Hora na mírném západním svahu při severozápadním úpatí kóty 458 m (V Horách) - Rozloha: 17,3589 ha; nadmořská výška: 419-445 m. - Úkolem je ochrana jedné ze tří českých lokalit s výskytem vzácné rostliny ČR, kručinečky křídlaté. - Podklad území tvoří hlubinné žulové horniny. Horní část území pokrývá málo vyvinutá nezralá půda s četnými ostrovy balvanů a ojedinělými skalními výchozy. Celý svah porostlý stoletým kulturním borem s malou příměsí listnatých stromů. V bylinném patře se vyskytují druhy chudých půd s příměsí teplomilnějších typů, např. kostřavou ovčí, kručinkou německou a barvířskou, jeřábníkem zedním, lipnicí hajní, rozrazilem lékařským. Kručinka křídlatá roste hlavně v okrajích lesa. Zoologický průzkum území nebyl proveden, žijí zde hojné lesní druhy živočichů, rozšířené v okolí. - Pro území je nutná regulace janovce metlatého, jehož prorůstání a stínění by mohlo ohrozit strukturu vegetace. Žádoucí je obnovení pastvy.
  Keywordspřírodní památky * chráněná území * půdy * lesy * teplomilné rostliny * chráněné druhy
  CitationNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 170.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1