Number of the records: 1  

Třebíz (Česko)

 1. Geographic nameTřebíz (Česko)
  Events1183 - první zmínka o obci
  1975 - otevření Národopisného muzea Třebíz
  1995 - vyhlášena vesnickou památkovou rezervací
  Personalities Beneš Třebízský, Václav - spisovatel
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.2697,13.9908&z=12
  DescriptonObec 7, 5 km severozápadně od Slaného. - Nadmořská výška: 308 m. - Název vznikl postupnou přeměnou slova Třěbid (tzn. Třebidův dvůr). Písemně Třebíz poprvé zmiňována r. 1183, kdy ji získal řád johanitů. Ve 14. stol. rozdělena na několik statků drobné šlechty (uváděn Radosta, Šich, Vítek, Vavřinec, Michal, Diviš, Přibyslav a Martin). R. 1415 se připomíná tvrz, zničená během husitských válek. V 17. stol. část obce patřila k vranskému panství, část byla opět v majetku církve, a to pražské Svatovítské kapituly a kláštera servitů u sv. Michala na Starém Městě pražském. V r. 1709 připojena ke kapitulnímu statku Klobuky, od r. 1715 součástí vranského panství. - V západní části návsi stojí barokní kaple sv. Martina z pol. 18. stol., na jižní straně barokní výklenková kaple; náves s rybníkem doplňuje památník obětem 1. sv. války a litinový kříž. Ukázkou lidového umění je skalní reliéf Piety v pískovcové stěně nad vesnicí (17. stol.). Na temeni pahorku je umístěna socha spisovatele a místního rodáka Václava Beneše Třebízského z r. 1892. Stylově pestré stavby lidové architektury dokumentují vývoj od pozdního středověku až po začátek 20. stol. Proto bylo v l. 1969-1975 v Třebízi vybudováno Národopisné muzeum (součást Vlastivědného muzea ve Slaném). Zahrnuje charakteristické lidové stavby Slánska, z velké části zachované na původním místě kolem rozlehlé parkové návsi (zejména Cífkův statek čp. 1, rodný dům spisovatele Václava Beneše Třebízského ad.). V r. 1995 obec vyhlášena za vesnickou památkovou rezervaci. - Každoročně se zde pořádá velká jarní třebízská pouť.
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * tvrze * kaple * kříže * památníky * sochy * lidová architektura * lidové stavby * lidové slavnosti * skanzeny * národopisná muzea * rodáci
  CitationKROTILOVÁ, Jana. Historický vývoj Třebíze. Třebíz: MNV, 1980, s. 6-9.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 360.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 244-248.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (6) - File of personal names - persons from region
  (8) - File of corporation names - monuments in region
  (4) - Monographies, maps
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (43) - ARTICLES
  (34) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  Třebíz (Česko)

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°16'10.92"N, 13°59'26.88"E

GPS: 50°16'10.92"N, 13°59'26.88"E

Number of the records: 1