Number of the records: 1  

Muzeum Bedřicha Hrozného (Lysá nad Labem, Česko)

 1. Corporate nameMuzeum Bedřicha Hrozného (Lysá nad Labem, Česko)
  Other name(Earlier heading) Špitál (Lysá nad Labem, Česko)
  Place Lysá nad Labem (Česko), náměstí Bedřicha Hrozného 265
  Origin1754 - postaven barokní dům
  Events1893 - založen muzejní odbor
  1912 - udělen název Městské muzeum v Lysé nad Labem
  1951 - udělen název Muzeum Bedřicha Hrozného
  Personalities Hrozný, Bedřich - orientalista
  Otruba, František - učitel, vlastivědný pracovník
  DescriptonV jihozápadní části náměstí. - Původně zde stávala radnice, domek se šatlavou a pranýř. Při velkém požáru r. 1751 radnice vyhořela, v r. 1754 byla budova znovu postavena (stavěl zednický mistr Hebek, rodák z Lysé) a majitelé panství Sweerts-Sporckové zde zřídili špitál pro přestárlé. Špitál byl zrušen v r. 1805. Ještě za jeho trvání zde r. 1789 založil Jan Stejskal první světskou lékárna, která v objektu zůstala až do r. 1873 (potom přemístěna do domu čp. 22 na náměstí Bedřicha Hrozného). V r. 1909 dům zakoupila obecní spořitelna. - Hlavní budova je barokní, obdélné, přízemní, čtyřkřídlé stavení, obklopující vnitřní čtvercový dvůr. Je ukázkou měšťanské stavby konce 18. stol. V hlavním průčelí je mírně předstupující střední patrová část. Postranní přízemní části mají valbové střechy, patrová část je zakončena mansardovou střechou s vikýřem s okénkem završeným obloukem, klenákem, volutovými křídly a římsou, kopírující ve středové části okénko. Místnosti sklenuty valenými klenbami. Dnes je v západním bočním křídle budovy umístěno Muzeum Bedřicha Hrozného. - Již v r. 1893 vznikl při spolku Čtenářské jednoty muzejní odbor, předchůdce dnešního muzea. V r. 1894 se muzejní odbor od Čtenářské jednoty oddělil, vznikla tak samostatná muzejní společnost města Lysé nad Labem. Jejím hlavním představitelem byl František Otruba (badatel v oblasti místního národopisu a historie a od r. 1909 také ředitel místní školy). Na Národopisné výstavě v Praze v r. 1895 se společnosti podařilo získat 101 sbírkových předmětů a tak úspěšně prezentovat oblast Polabí o jeho vývoji. Za tuto expozici získala společnost (muzeum) od pořadatelů Národopisné výstavy čestný diplom a uznání, formou zlatého diplomu a bronzové medaile. Od r. 1912 byl již užíván název Městské muzeum v Lysé nad Labem, které bylo současně umístěno v budově Městského úřadu ve staré radnici. V r. 1952 byly všechny sbírky přeneseny do historické barokní budovy bývalého špitálu z doby Swett-Sporcků, kde muzeum sídlí dodnes. Od r. 1951 nese čestný název Muzeum Bedřicha Hrozného, význačného orientalisty a lyského rodáka. - Současná biografická expozice "Život a dílo Bedřicha Hrozného" s řadou unikátních exponátů, osobními předměty a rukopisy byla vytvořena ve spolupráci s Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur v Praze a Národní galerií v Praze. Kromě této stálé expozice pořádá muzeum v průběhu celého roku příležitostné výstavy z muzejních sbírek a výstavy uměleckých děl. - Od 60. l. 20. stol. je Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem pobočkou Polabského muzea v Poděbradech.
  Keywordsmuzea * muzejní budovy * muzejní spolky * radnice * pranýře * lékárny * špitály * baroko * orientalistika * orientalisté
  CitationOkolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 320.
  KOŘÍNKOVÁ, Marie. Barokní Lysá. Nymburk: Vega-L, 2007, s. [14-15].
  Polabské muzeum: Muzeum Bedřicha Hrozného [online]. [cit. 2007-08-31]. Dostupné z: http://www.polabskemuzeum.cz/lysa-nad-labem/vystavy.
  Město Lysá: Lysatour [online]. [cit. 2007-09-07]. Dostupné z: http://tour.mestolysa.cz.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (40) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.