Number of the records: 1  

Nebovidy (tvrz : Kolín, Česko)

 1. Corporate nameNebovidy (tvrz : Kolín, Česko)
  Other nameTvrz Nebovidy
  Dolní tvrz (Nebovidy, Kolín, Česko)
  Place Nebovidy (Kolín, Česko)
  Events1436 - první zmínka o tvrzi
  1514 - přibližné datum renesanční přestavby
  Personalities Trauttmansdorffové (rod) - majitelé panství
  DescriptonUprostřed dolní části obce. - Nebovidy byly písemně poprvé připomínány k r. 1235. Během 14. stol. rozděleny na dvě vladycké části, v každé z nich vznikla tvrz. - Dolní část Nebovid náležela v r. 1407 Janovi ze Struhařova, jeho nástupce Petr ze Struhařova ji před r. 1436 postoupil Václavovi z Klenové. Václav prodal tvrz i s dolní částí obce v r. 1436 své manželce Machně a jejímu bratru Janovi z Kozojed. To je také první zmínka o druhé nebovidské tvrzi. Dalším majitelem této části obce a tvrze byl Bohuslav z Nebovid, který je před r. 1473 postoupil Jindřichovi z Nebovid. Jindřich z Nebovid, předek zemanské rodiny Chotouchovských z Nebovid, v r. 1473 získal i druhou část obce a ještě téhož roku Nebovidy jako jeden celek prodal Janu Plzákovi z Nebřezin. Od něho je v r. 1477 získal kutnohorský měšťan Mikuláš Rezek z Veselé. On a po něm i další majitelé obce obývali pouze tuto dolní tvrz (horní tvrz Okrouhlá byla přestavěna na faru). Na přelomu 15. a 16. stol. se na tvrzi vystřídalo několik majitelů, až ji před r. 1514 získal Jan Hanykéř ze Semína, povýšený do rytířského stavu. Po Janově smrti zdědili Nebovidy jeho synové. Za Hanykéřů byla původní gotická tvrz renesančně přestavěna. Vznikla jednopatrová trojkřídlá budova, opevněná příkopy a valy, jak o tom svědčil pomístní název Na Valech, vztahující se až do konce 19. stol. na pozemky v těsném sousedství sýpky (dnes zde stojí školní budova). Po smrti posledního syna Jana Hynkéře ze Semína, Viléma, v r. 1581 zdědila přestavěnou tvrz Vilémova neteř Ludmila, provdaná za Jiřího Hášu z Újezda. Ten Nebovidy zadlužil a musel je r. 1610 prodat svému hlavnímu věřiteli Pavlu Hrabaňovi z Přerubenic, který Nebovidy připojil k panství Červené Pečky. Tvrz přestala sloužit jako panské sídlo, nadále však byla udržována a využívána jako hospodářská budova. Bez újmy přečkala i saský vpád v r. 1634, při němž byla zničena celá obec Nebovidy. V l. 1655-1713 náležela tvrz Trautmannsdorfům, potom ji jako příslušenství panství Červené Pečky získal Karel Jáchym Breda. Při dražbě Bredova zadluženého panství byla k r. 1737 popisována jako kamenná jednopatrová budova krytá šindelovou střechou. V přízemí byly kamenné sklepy a chlévy, pokoje v prvním patře byly využívány jako sýpky. - Z dolní nebovidské tvrze se dodnes dochovala původní dispozice, její obvodové zdi jsou zachovány v sýpce bývalého dvora (objekt čp. 31). Na stěnách se pod opadávající omítkou objevují zbytky výrazné renesanční sgrafitové výzdoby. V r. 2001 byla tvrz zapsána jako nemovitá kulturní památka, čímž bylo zabráněno jejímu plánovanému zboření. V současnosti (2012) je majetkem obce a o jeji záchranu usiluje občanské sdružení Nebovidská tvrz.
  Keywordstvrze * přestavěné tvrze * sýpky * hospodářské dvory * gotika * renesance * sgrafita
  CitationSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl 15. Praha: Šolc a Šimáček, 1927, s. 279.
  ŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 319.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2011-06-13]. Dostupné z: http://cestyapamatky.cz/kolinsko/nebovidy/dolni-tvrz.
  See also related Horní tvrz Okrouhlá (Nebovidy, Kolín, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (20) - ARTICLES

Map

Nebovidy (tvrz : Kolín, Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 49°59'30.53"N, 15°13'9.11"E

GPS: 49°59'30.53"N, 15°13'9.11"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.