Number of the records: 1  

Kostel sv. Linharta (Cítov, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Linharta (Cítov, Česko)
  Place Cítov (Česko)
  Events1352 - první zmínka o kostelu
  1943 - oprava kostela, nález románské stavby
  DescriptonV severní části obce, na protáhlém návrší. - Postaven jako románský ve 20. l. 13. stol. (před r. 1225) pravděpodobně doksanskou hutí. Jako farní písemně poprvé uváděn r. 1352. Do dnešní barokní podoby kostel přestavěn prodloužením a rozšířením v r. 1753. V 19. stol. přistavěn obdélný přístavek k boční kapli. Při opravě kostela v r. 1943 byly na apsidě odhaleny románské lizény a tři malá polokruhem ukončená okénka, odkryt jižní portál (s jednoduše odstupněnými archivoltami s reliéfní výzdobou tympanonu (s beránkem a latinským nápisem z evangelia sv. Jana) a slepé polokruhové arkády, které členily spodní část fasád lodi. Zbytek románského tympanonu je dnes otevřený do přízemí barokní věžní přístavby kostela a nese podobné románské prvky jako sakrální památky v doksanském klášteře. - Jedná se o jednolodní, obdélný kostel s polokruhovou apsidou, se čtvercovou sakristií po severní a hranolovou kaplí s oratoří v patře po jižní straně lodi. Hlavní průčelí kostela s okoseným nárožím je členěno pásy rustiky a prolomeno obdélným portálem se stříškovou římsou na volutách, kasulovým oknem a trojicí nik se sochami sv. Václava, sv. Floriána a sv. Josefa. Zakončeno volutovým štítem. Boční fasády prolomeny kasulovými okny. Kaple s oratoří členěna pilastry v nárožích, prolomena kasulovými okny a ukončena cibulovou bání. Fasáda sakristie s polokruhově ukončeným oknem je vyvrcholena volutovým štítem. Apsida sklenuta konchou, loď plochostropá, sakristie sklenuta křížovou klenbou, boční kaple plochou kupolí. Románský triumfální oblouk neznatelně zalomený, členěný v nárožích obloukem mezi dvěma výžlabky. - Zařízení: barokní a rokokové. Hlavní oltář sv. Linharta rokokový, z konce 17. stol.; kazatelna barokní, upravovaný v 19. stol.; kamenná křtitelnice; v boční kapli dva rokokové oltáře ze druhé poloviny 18. stol. - U kostela zvonice, poblíž budova fary (z 18. stol.).
  Keywordskostely * farní kostely * zvonice * fary * románský sloh * baroko * rokoko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 166-167.
  PURŠ, František. K románské výstavbě Kostela sv. Linharta v Cítově. Mělnicko. 2012, č. 44, s. 3-4. ISSN 1213-2845.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (5) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1