Number of the records: 1  

Tvrz (Hrádek, Benešov, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Hrádek, Benešov, Česko)
  Place Hrádek (Ctiboř, Benešov, Česko)
  Events1533 - první zmínka o již pusté tvrzi
  DescriptonStávala na příkrém vysokém břehu řeky Blanice, západně od kostela sv. Matouše. - Původně zde patrně stávalo starší hradiště, které však dosud nebylo prozkoumáno. V r. 1356 zmiňováni bratři Markvart a Bohuslav z Hrádku, v l. 1386-1394 vladyka Bohuněk z Hrádku a r. 1408 jeho nástupce (syn?) Jan Hrádek z Hrádku. Kdy byla vystavěna zdejší tvrz není známo, k r. 1533 je písemně zmiňována jako pustá. Její zánik snad mohl souviset s připojením Hrádku k panství Vlašim. V r. 1547 koupilo hrádecké zboží s pustou tvrzí město Vlašim. Po zaniklé tvrzi snad zbyl vlevo od kostela naproti hostinci sklep tesaný ve skále. - Podle historika Augusta Sedláčka stávala na Hrádku severovýchodně od kostela ještě druhá tvrz, zvaná Kočičí hrádek. Hluboký příkop, který zde Sedláček popisoval ale patřil patrně ke staršímu hradišti, které bylo geodeticky zaměřeno r. 2006.
  Keywordstvrze * zaniklé tvrze * hradiště * sklepy
  CitationSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl 15. Praha: Šolc a Šimáček. 1927, s. 192.
  ŠIMEK, Tomáš et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda. 1989, s. 135.
  Hrádek, poutní místo Navštívení Panny Marie : historie Hrádku [online]. [cit. 7.3.2012]. Dostupné z: http://www.hradek.speaker.cz/.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1