Number of the records: 1  

Kostel Všech svatých (Hředle, Rakovník, Česko)

 1. Corporate nameKostel Všech svatých (Hředle, Rakovník, Česko)
  Place Hředle (Rakovník, Česko)
  Events1315 - první zmínka o kostelu
  1697 - započata osmiletá oprava kostela
  1773 - dokončena barokní přestavba kostela
  1882 - kostel opět povýšen na farní
  Personalities Prée, František Ignác - stavitel
  DescriptonUprostřed návsi na bývalém hřbitově. - Datum založení není známo, již v r. 1315 kostel zmiňován jako farní. Další zprávy o kostelu až ze 17. stol., kdy se zde střídali faráři z okolních vesnic. V 18. stol. započata barokní přestavba kostela, patrně podle návrhu F. I. Préea. - Jednolodní kostel s pravoúhle uzavřeným presbytářem se sakristií v ose a věží před západním průčelím. Vnějšek členěn velkým řádem pásů v omítce, okna pravoúhlá se segmentovými záklenky. Vnitřek sklenut plackami zdobenými štukovými vykrajovanými zrcadly, stěny členěny proloženými polopilíři. Ostění triumfálního oblouku s mělkými nikami, kruchta s vypnutým středem. - Zařízení: většinou současné se stavbou kostela; hlavní oltář bohatě řezaný, rokokový, s obrazem Všech svatých od F. Dallingera; dva boční protějškové tabulové oltáře sv. Anny a sv. Barbory; kazatelna s ornamentálními reliéfy; v nikách triumfálního oblouku sochy Panny Marie a sv. Jakuba. - Ve věži kostela zavěšeny dva zvony.
  Keywordskostely * zvony * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 477.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 101.
  See also related Zvony (Hředle (Rakovník, Česko))
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°11'14.25"N, 13°45'1.76"E

GPS: 50°11'14.25"N, 13°45'1.76"E

Number of the records: 1