Number of the records: 1  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Lišany, Česko)

 1. Corporate nameKostel Nanebevzetí Panny Marie (Lišany, Česko)
  Place Lišany (Česko)
  Events1728 - dokončena barokní přestavba kostela
  DescriptonZa návsí na mírném návrší, na bývalém hřbitově. - Datum vzniku není známé, r. 1360 již kostelem farním. Podle regionalisty Václava Kočky kostel zastával funkci kostelce, opevněné ochranné tvrze, zvláště v l. 1450 a 1517. O barokní přestavbu kostela se zasloužil hrabě Jan Josef z Valdštejna. - Jednolodní kostel s trojboce uzavřeným presbytářem s polygonální sakristií v ose a s věží v západním průčelí. Vnějšek hladký, členěný okny se segmentovými záklenky. Presbytář zaklenut křížovou klenbou, sakristie klášterní klenbou s výsečemi; v lodi rákosový strop a kruchta, oddělená plnou zdí, otevřena v přízemí a v patře trojicemi oblouků. Sedlová střecha kostela kryta taškami, osmiboká lucerna věže a osmiboký sanktusník s cibulovou bání kryty plechem. - Zařízení: většinou z doby okolo r. 1730; hlavní oltář portálový s točenými sloupy a obrazem Nanebevzetí Panny Marie od Josefa Huebera z r. 1763; dva protějškové boční oltáře sv. Ludmily a sv. Jana Nepomuckého; kazatelna; zpovědnice se sochami andělů; boží hrob s anděly. - Věž kostela osazena třemi zvony z l. 1661, 1688 a 1709. - Na místní faře se střídali kněží, v době husitské dokonce i kněží pod obojí, farnost přerušena od r. 1612 do r. 1867.
  Keywordskostely * kostelce * fary * zvony * gotika * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 267.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 140.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (3) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1